BASES REGULADORES DEL CONCURS DE REDACCIÓ I GLOSAT PREMI CIUTAT D’INCA 2021

Convocat per l’Ajuntament d’Inca, en col·laboració amb l’entitat Comunitart, en el marc dels actes de la Festa del Llibre.

  1. CATEGORIES: es fixen les següents: a) Alumnes de primària; b) Alumnes de primer cicle de secundària.
  2. MODALITATS: s’estableixen les següents: a) Redacció; b) Glosat. Cada concursant només hi podrà participar en una de les dues modalitats.
  3. IDIOMA: els treballs s’han de realitzar en llengua catalana. Tant en la modalitat de redacció com en la de glosat la temàtica serà la següent: “Un món ideal.”
  4. CONCURS: els centres escolars han d’organitzar les proves que considerin necessàries per seleccionar 8 alumnes per categoria que participaran en el Concurs. El nombre d’alumnes que hi prenguin part no podrà ser inferior a 6. Els alumnes seleccionats hauran de realitzar la seva redacció o glosat en la forma que el seu centre educatiu ho determini. Posteriorment, cada centre participant haurà de remetre les redaccions a l’Àrea de Cultura municipal abans del dia 31 de març, ja sigui de manera presencial o bé escanejades per correu electrònic a l’adreça cultura@incaciutat.com.
  5. PREMIS: d’entre totes les persones participants, el jurat en seleccionarà una de cada centre i de cada categoria, que rebrà un lot de llibres i un diploma com a guanyador/a. La resta de participants rebrà un llibre i un diploma de participació. Cada centre escolar participant rebrà la quantitat econòmica de 120 € a través de transferència bancària, que es destinaran a l’alumnat participant i al mateix centre educatiu per a l’adquisició de material escolar. El lliurament de premis es durà a terme, sempre que les restriccions sanitàries ho permetin, el divendres dia 23 d’abril de 2021 a les 19 h al Claustre de Sant Domingo; en cas contrari, tendrà lloc en format virtual.
  6. PUBLICACIÓ: les redaccions i gloses guanyadores del Concurs seran publicades a la web de l’Ajuntament d’Inca.
  7. JURAT: serà format per la regidora de Cultura, personal tècnic de l’Àrea i un representant de l’entitat Comunitart. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.
  8. INSCRIPCIONS: per tal de formalitzar la inscripció, els centres que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure mitjançant correu electrònic adreçat a l’Àrea de Cultura (cultura@incaciutat.com) des del moment en què es faci pública la convocatòria fins al dimecres 24 de març.
  9. El fet d’inscriure-s’hi suposa l’acceptació total de les bases d’aquest concurs.

Compartir

Newsletter Image