Bases reguladores de concurs:

Diumenge 16 d’abril de 2023

OBJECTE. L’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana en el Concurs de Paelles 2023.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI. En el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2023 el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 33801-4890011 per un import de 500 euros, que es destinaran a premis.

INSCRIPCIONS. S’ha de lliurar la instància específica ja sigui de forma telemàtica a la Seu Electrònica del Ajuntament d’Inca o al Casal de Joves sa Fàbrica (ubicat a l’avinguda de Lluc, 299) de 9 a 14 h i de 17 a 21 h, del 23 març al 12 d’abril. S’hi poden inscriure fins a 30 paelles, amb un màxim de 50 comensals per cada una.

FUNCIONAMENT DEL CONCURS. El comitè organitzador tendrà a disposició dels concursants llenya, fogó, quatre blocs de ciment i aigua. Per tal que la realització de les paelles es faci amb rapidesa, el jurat autoritza els concursants que tenguin preparats els ingredients, a punt per ficar-los-hi. El Concurs començarà a les 12.00h i els premis es lliuraran quan aquest acabi. Els concursants tiraran l’arròs a les 13.00 h. El jurat es reserva el dret d’alterar el programa. Els concursants han de fer la paella dins el recinte del Concurs.

PREMIS.

  • 1r premi al millor gust: 150 €
  • 2n premi al millor gust: 100 €
  • 1r premi a la millor presentació: 150 €
  • 2n premi a la millor presentació: 100 €

Els premis seran abonats amb un ingrés bancari al c/c indicat a la instància. S’ha de presentar certificat bancari del titular del c/c a l’entrega d’aquesta.

Els concursants seran obsequiats amb una ensaïmada per cada deu comensals.


Compartir

Newsletter Image