BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUETA – dijous 16 de febrer de 2023

 

SA RUETA serà el proper dijous 16 de febrer de 2023; concentració: a les 15.30 a la plaça de la Llibertat.

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana i la cohesió entre centres educatius de la nostra ciutat a sa Rueta del Carnaval 2023.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2023, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 000.33801.4890008 per un import de 2.000 €. La concurrència no serà competitiva i es premiarà la participació de cada un dels centres educatius amb la mateixa quantia.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure, i s’hi poden inscriure tots els grups de les escoletes, centres d’educació especial i col·legis d’Inca (fins a sisè de primària) que vulguin participar en la desfilada.

EL TEMA O MOTIU l’escolliran lliurement les persones concursants. Aquests grups, els formaran un mínim de 25 nins o nines. Cada centre haurà d’aportar com a mínim dues persones adultes acompanyant el grup.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 12 al 26 de gener de 2023, fins a les 14.00 h. Horari de concentració: a les 15.30 h. Horari de sortida: a les 16.00 h. Lloc de concentració: plaça de la Llibertat. La desfilada acabarà a la plaça de Mallorca.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, av. de Lluc, 299, horari: de 9 a 14 h i de 17 a 21 h; de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i de 17 a 21 h els dissabtes. S’ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c. Amb la inscripció es lliurarà als participants un distintiu numèric, i és imprescindible encapçalar el grup amb la distinció del centre al qual pertanyen.

ORDRE DE SORTIDA: el proper dia 2 de febrer a les 19.30 h es realitzarà un sorteig per establir l’ordre de sortida entre totes les persones participants inscrites; en primer lloc, els centres educatius de 0 a 3 anys i, posteriorment, dels centres de primària.

SUSPENSIÓ: si a causa del mal temps o de qualsevol altra causa no es permet dur a terme sa RUETA, es valorarà un dia alternatiu per a la seva celebració. Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les comparses o els grups de sa Rueta.

 


 

BASES DE PARTICIPACIÓ A SA RUA – dissabte 18 de febrer de 2023

 

Sa RUA serà el proper dissabte 18 de febrer de 2023, concentració a les 17 h, c/ de Juníper Serra.

OBJECTE: l’objecte d’aquesta convocatòria de premis és el foment de la participació ciutadana i la dinamització.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: en el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2023, el crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria es troba a la partida 000.33801-4890009 per un import de 6.000 €.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: la participació és lliure, i s’hi poden inscriure totes les persones que compleixin les presents bases. Es poden registrar en dues modalitats:

 • Carrossa o comparsa, o conjuntament en les dues modalitats.
 • Carrossa: vehicle gran (camió, remolc, etc. de quatre o més rodes) decorat, amb unes dimensions de mínim 4 metres i màxim 10 metres de llarg, una altura màxima de 3.5 m i una amplària màxima de 2.5 m.
 • Comparsa: grup d’un mínim de deu persones que van disfressades, poden anar acompanyades de vehicles petits, que seran considerats part de la comparsa.

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ: del 12 al 26 de gener de 2023, fins a les 14.00 h.

LLOC D’INSCRIPCIÓ: al Casal de Joves sa Fàbrica, av. de Lluc, 299. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 21 h, i els dissabtes, de 10 a 13 h i de 17 a 21 h. S’ha de presentar sol·licitud d’inscripció juntament amb el certificat bancari de la persona titular del c/c i totes les dades requerides. En el cas de vehicles de motor, cal presentar les assegurances del vehicle, el permís de circulació i el permís de conduir de la persona responsable d’aquell. Amb la inscripció es lliurarà als participants un distintiu numèric, i és imprescindible que aquest sigui visible al llarg de la desfilada.

ORDRE DE SORTIDA: el proper dia 2 de febrer a les 19.30 h es realitzarà un sorteig per establir l’ordre de sortida entre tots els participants inscrits. Horari: concentració a les 17 h i sortida a les 18 h. Lloc de concentració: c/ de Fra Juníper Serra. La desfilada acabarà a la plaça de Mallorca.

SUSPENSIÓ: si a causa del mal temps o per qualsevol altre causa que no és possible dur a terme sa RUA, es proposarà un dia alternatiu per a la seva celebració.

JURAT: el jurat estarà compost per persones independents situades en quatre punts del recorregut (inici de la Gran Via de Colom, plaça de la Llibertat, carrer del Bisbe Llompart i plaça d’Espanya), que s’encarregaran de puntuar l’originalitat, el vestuari, la coreografia i l’atractiu de la comparsa. També hi haurà dos membres del jurat que valoraran el comportament i el compliment de les presents bases. El consum d’alcohol i altres conductes incíviques durant el recorregut de sa Rua poden ser objecte de puntuació negativa o, fins i tot, de desqualificació per part del jurat. Qualsevol grup participant podrà sol·licitar la puntuació del jurat.

PREMIS PER A CARROSSES:

 • 1r premi: 900 €
 • 2n premi: 750 €
 • 3r premi: 600 €
 • 4t premi: 450 €
 • 5è premi: 300 €
 • 6è premi: 150 €
 • 7è premi: 100 €

PREMIS PER A COMPARSES:

 • 1r premi: 800 €
 • 2n premi: 650 €
 • 3r premi: 500 €
 • 4t premi: 350 €
 • 5è premi: 200 €
 • 6è premi: 150 €
 • 7è premi: 100 €

OBSERVACIONS: els premis superiors a la quantia de 301 € són objecte d’una retenció fiscal d’un 19 %, segons l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

El fet de participar a sa Rua implica l’acceptació de les presents bases:

 1. Totes les carrosses i comparses hauran de designar una persona responsable, que serà la que aporti les seves dades a la inscripció; aquesta haurà d’estar disponible al llarg de tot el recorregut. La persona responsable de cada grup ho serà també dels menors i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes tant per a la participació com perquè siguin fotografiats/ades i es publiquin les imatges dels menors.
 2. El jurat de sa RUA podrà deixar fora de concurs i sol·licitar la retirada d’elements de les carrosses i comparses que puguin ser perilloses al llarg del recorregut, o que d’alguna manera manifestin contingut violent, sexista, xenòfob o que atemptin contra els valors democràtics i/o que  promocionin o fomentin el consum de productes no saludables.
 3. Al llarg de la desfilada es mantindrà una distància constant de 3 metres de la carrossa i/o comparsa anterior participant, tot evitant els talls de la desfilada.
 4. Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les carrosses i comparses.
 5. No és permesa la participació d’animals a sa Rua.
 6. No es permet l’ús de material pirotècnic o de foc a la desfilada.
 7. El fet de participar a sa Rua no eximeix del compliment de l’Ordenança municipal de neteja, rebutjos i residus sòlids urbans. Les disfresses que es vulguin llançar al fems un cop finalitzada sa Rua s’han de dipositar en els contenidors o punts verds adequats.
 8. El lliurament de premis es realitzarà el mateix dia de sa Rua a la plaça de Mallorca.

Compartir

Newsletter Image