Les bases de la convocatòria estableixen que només us podeu inscriure a un sol certificat, per la qual cosa, en cas de fer la inscripció a més d’un certificat, convé que tingueu en compte el següent:

 • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
 • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
 • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració.
 • Per inscriure’s als certificats dels nivells A2, B1, B2 i C1 no s’ha d’acreditar cap nivell anterior.

INSCRIPCIONS: de l’11 al 24 de novembre de 2021

 • Inscripció telemàtica. Abans d’iniciar el tràmit, consultau les instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció. Tràmit telemàtic d’inscripció a les proves (operatiu a partir de dia 11 de novembre de 2021).
 • Inscripció presencial. La sol·licitud es pot formalitzar presencialment:
  • A les oficines de la Direcció General de Política Lingüística (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
  • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau el document «Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB» que hi ha al final d’aquesta pàgina.
  • Trobareu el model de sol·licitud d’inscripció a dgpoling.caib.es.

LLOC: Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma.

DATES:

 • Proves escrites
  •  Nivell C1: 15 de gener (matí)
  •  Nivell B2: 22 de gener (matí)
  • Nivells A2 i B1: 29 de gener (matí)
 • Proves orals
  • Nivell C1: 25 i 27 de gener (horabaixa)
  • Nivell B2: 1 i 3 de febrer (horabaixa)
  • Nivell A2 i B1: 5 de febrer (matí)

Atesa la situació d’alerta sanitària ocasionada per la covid-19, la Direcció General de Política Lingüística podrà, en qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, modificar les bases de la convocatòria, incloent-hi el calendari, si les circumstàncies ho requereixen.

Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics: llengua.iebalearics.org

Més informació a dgpoling.caib.es

Compartir

Newsletter Image