NIVELL C1
Dates: del 4 de febrer al 12 de maig de 2020
Horari: dimarts de 17.30 a 20 h
Modalitat: semipresencial (35 hores presencials més treball d’autoformació)
Preu de la matrícula: 90 EUR; matrícula reduïda: 45 EUR
Lloc: Centre de Professors d’Inca (c. d’Antoni Torrandell, 59, Inca)
Període d’inscripció: del 8 al 21 de gener de 2020

Inscripcions:
Àrea de Cultura
Claustre de Sant Domingo                                                              
Av. de les Germanies, 2, Inca
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Tel. 871 914 500 – ieb.caib.es             

Centre de Català d’Inca
Plaça de Sant Domingo, s/n, Inca
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 h
Dimarts i dijous, de 16 a 19 h
Tel. 971 505 809. A/e: ccinca@iebalearics.org

Compartir

Newsletter Image