OFERTA PÚBLICA

 


DURANTE EL PERIODO  DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 Y HASTA NUEVA ORDEN,
QUEDAN SUSPENDIDOS LOS EXÁMENES Y LAS OPOSICIONES CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO


 

15Jun 2020

[19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Convocatòria i bases per a cobrir, de manera interina i mitjançant sistema de concurs, una plaça de personal funcionari zelador d’obres (BOIB núm. 107 13/06/2020)

15Jun 2020

[19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Bases i convocatòria per a la cobertura interina d’una plaça d’agent d’igualtat i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria (BOIB núm. 107 13/06/2020)

09Ene 2020

[10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo IV) [10/01/2020] Modelo de solicitud (anexo III) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOE núm. 8 09/01/2020) [09/01/2020] Corrección de errores de las bases (BOIB núm. 175 31/12/2019) [09/01/2020] Anuncio de oferta pública (BOE núm. 313 30/12/2019) [09/01/2020] Convocatoria y bases del proceso selectivo (BOIB núm. 170 19/12/2019)

02Ene 2020

[02/01/2020] Bases y convocatoria para la cobertura como personal funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Inca (BOIB núm. 171 21/12/2019)