OFERTA PÚBLICA

 


DURANTE EL PERIODO  DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 Y HASTA NUEVA ORDEN,
QUEDAN SUSPENDIDOS LOS EXÁMENES Y LAS OPOSICIONES CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO


 

15May 2015

Convocatòria pública Docent de l’acció formativa: Activitats de venda núm 162 (510 hores). Nombre de places: 1. Funcions: Impartir els continguts teòrics-pràctics dels mòduls del certificat de professionalitat nivell 2 d’Activitats de venda. Fer avaluació contínua i final del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en cada mòdul formatiu del certificat. Dinamitzar i motivar l’alumnat envers l’acció […]

15May 2015

Convocatória pública Docent de l’acció formativa: Activitats de gestió del petit comerç núm 161 (450 hores). Nombre de places: 1 Funcions: Impartir els continguts teòrics-pràctics dels mòduls del certificat de professionalitat nivell 2 d’Activitats de gestió del petit comerç. Fer avaluació contínua i final del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en cada mòdul formatiu del certificat. […]