OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

[10/09/2020] Instrucciones y medidas a cumplir por los aspirantes durante las pruebas realizadas en el marco de los procesos selectivos

31May 2016

Borsí de zeladors

mayo 31, 2016

Termini de presentació d’instàncies fins al 17 de juny.

15May 2015

Convocatória pública Docent de l’acció formativa: Activitats de gestió del petit comerç núm 161 (450 hores). Nombre de places: 1 Funcions: Impartir els continguts teòrics-pràctics dels mòduls del certificat de professionalitat nivell 2 d’Activitats de gestió del petit comerç. Fer avaluació contínua i final del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en cada mòdul formatiu del certificat. […]