Modificacions puntuals del Catàleg d’elements

 

  • [26/10/2012] Aprovació definitiva
Documentació
Plànols
Índex d’elements

Fitxes d’elements: rústic

 B000 Escultura

E000 Arquitectura defensiva

G000 Béns d’interès industrial

I000 Xarxa viària i obres d’enginyeria

Fitxes d’elements: urbà

B000 Escultura

E000 Arquitectura defensiva

Compartir