CONFERÈNCIES EDUCATIVES a càrrec del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears. Organitzades per la coordinadora de les AMIPA i el Conservatori de Música i Dansa Antoni Torrandell, en col·laboració amb l’Àrea d’Educació.

De gener a maig de 2020
Claustre de Sant Domingo, 19.00 h
Entrada gratuïta

31 de gener
«COM EVITAR LA POSTERGACIÓ DELS NOSTRES FILLS I FILLES»

5 de març
«PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA»

26 de març
«MOTIVACIÓ PER ESTUDIAR»

27 d’abril
«TOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ, UN TEMA PENDENT»

21 de maig
«ENTRENAMENT EN LA RESOLUCIÓ POSITIVA DE CONFLICTES»

Compartir