Convocatòria de Ple de 25 de febrer de 2021

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data: 25 de febrer de 2021, a les 19.30 h
Lloc: sala de plens

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del ple municipal
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 12 de febrer de 2021
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’actualització de les tarifes de l’aparcament de l’edifici del Mercat Cobert
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la convocatòria de subvencions per a esportistes locals
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern sobre la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes
 8. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a la nova aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del PGOU
 9. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d’Inca, Més per Inca, Pi Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu del 8 de març de 2021, Dia Internacional de la Dona
 10. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Més per Inca, Vox, Proposta per Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos a favor de la vacunació de la nostra població davant la COVID-19
 11. Moció del grup municipal del Partit Popular per a la creació d’un casal de la música
 12. Mocions urgents
 13. Dació de compte de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2020
 14. Dació de compte del període mig de pagament i morositat del quart trimestre de l’exercici 2020
 15. Dació de compte dels decrets de la Batlia núm. 34 a núm. 143 de 2021
 16. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de dia 3 i 10 de febrer de 2021
 17. Precs i preguntes

febrero 25 @ 19:30
19:30 — 20:30 (1h)

Newsletter Image