Ple de 24 de febrer de 2022

Tipus de convocatòria: ordinària
Data i hora: 24 de febrer de 2022, a les 19.30 hores
Lloc: sala de plens

Ordre del dia:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del ple municipal
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 27 de gener de 2022
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per a l’ús dels equipaments esportius
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública per la prestació del servei d’aparcament a la plaça Mallorca i a la plaça Antoni Mateu
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aixecar la suspensió de la vigència de les concessions de l’edifici del Mercat Cobert
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aixecar la suspensió de la vigència de les concessions de l’aparcament de la plaça Mallorca
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de 2022 per a clubs esportius locals
 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions de 2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes
 10. Moció del grup municipal Vox Inca contra les declaracions del Ministre de Consum, Alberto Garzón, l’Agenda 2030 i en defensa del nostre sector ramader i els nostres productes
 11. Moció del grup municipal Vox Inca sobre l’expulsió d’immigrants que cometin delictes
 12. Moció del grup municipal Vox Inca sobre la creació d’un registre municipal de proveïdors per als contractes menors
 13. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d’Inca, Més per Inca, el PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos en favor dels drets humans de les dones i nines afganeses
 14. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Partit Popular, Independents d’Inca, Més per Inca, el PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu del Dia Internacional de la Dona
 15. Mocions urgents
 16. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 105 a 252 de 2022
 17. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions dels dies 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2022
 18. Dació del compte de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2021
 19. Dació de compte del període mig de pagament del quart trimestre de 2021
 20. Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Maria del Mar Navarro Reguillo
 21. Precs i preguntes

febrero 24 @ 19:30
19:30 — 20:30 (1h)

Newsletter Image