DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE

19.30 h. Recollida d’acreditacions i lliurament de documentació.

20.00 h. Obertura de l’acte de presentació de les XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca, a càrrec del Sr. Antoni Rodríguez Mir, regidor de Cultura. A continuació, presentació del ponent a càrrec del Sr. Joan Estrany Bertos, coordinador i representant de la Comissió Científica.

PONÈNCIA INAUGURAL a càrrec del Dr. Carles Manera Erbina, catedràtic d’Economia: “El procés històric d’industrialització a Balears i el mercat laboral: la importància del treball femení”. Seguidament, intervenció de la Sra. Maria Francisca Alorda, directora general de Formació Professional i de Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears.

Cloenda de l’acte a càrrec del batle d’Inca, Virgilio Moreno Sarrió, qui donarà per iniciades les XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca.

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE

9.00 – 9.15 h. Lliurament de documentació a les persones assistents.

9.00 – 9.30 h. Lliurament de les presentacions en format digital per part de les persones comunicants.

9.30 – 11.00 h. Presentació de comunicacions.

Moderador: Miquel Pieras, historiador

BLOC 1. HISTÒRIA MEDIEVAL

1. 9.30 h GUILLEM ALEXANDRE REUS: Apunts de la història dels jueus d’Inca i del seu call.

2. 9.45 h LLUÍS GÓMEZ PUJOL: Sobre l’establiment dels primers membres de la casa de Bordils a Inca (s. XIV): notícies a l’arxiu Villalonga-Boneo.

BLOC 2. HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

3. 10.00 h PERE FIOL I TORNILA I JOAN PARETS I SERRA: Sacerdots inquers ordenats abans de 1900.

4. 10.15 h GABRIEL PIERAS SALOM: El Centro Conservador de Inca. Febrer 1912 – Juny 1919.

Moderadora: Magdalena Payeras, enginyera de Telecomunicacions

BLOC 3. HISTÒRIA ECONÒMICA: CALÇAT I GÈNERE

5. 10.30 h SANTIAGO CORTÈS I FORTEZA: Notes per a la història dels sabaters a Inca.

6. 10.45 h MIQUEL PIERAS VILLALONGA: La indústria del calçat el 1960 a Inca.

11.00 h – 11.30 h Pausa i refrigeri

7. 11.30 h BERNAT J. MATEU-MORRO I CATALINA MAYOL SALAS: La recuperació del patrimoni industrial d’Inca.

8. 11.45 h SANDRA A. REBASSA, ESPERANÇA ROSSELLÓ HERNÁNDEZ I CATALINA GINARD ESTEVA: Maquinària amb nom de dona. Estudi i documentació en perspectiva de gènere del fons industrial del Museu del Calçat i de la Pell

Moderador: Llorenç Gelabert, pedagog

BLOC 4. EDUCACIÓ

9. 12.00 h ANTONI AULÍ GINARD I JOAN PONS JULIÀ: L’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears.

10. 12.15 h ANTONI AULÍ GINARD, JOAN PONS JULIÀ i JAUME SOLER CAPÓ: Luis Alguacil, Juana Beltrán i Juan Petro: 3 mestres d’Inca del segle XX.

BLOC 5. ESPORTS

11. 12.30 h PERE GARAU BORRÀS: La festa del Pedal a Inca (Son Catiu, 1919).

12. 12.45 h ANTONI MIR MARQUÈS: Joan Colom Deyá (futbolista).

BLOC 6. ART

13. 13.00 h BERNAT J. MATEU-MORRO I ÀNGELA BELTRAN CORTÈS: La col·lecció d’exvots de Santa Maria la Major.

14. 13.15 h GUILLEM ALEXANDRE REUS: L’arquitectura religiosa a Inca de 1900 a 1925.

13.30 h. Cloenda.

14 h. Dinar.

Comissió Científica:
Sr. Joan Estrany Bertos
Sr. Miquel Pieras Villalonga
Sr. Santiago Cortès Forteza
Sr. Gabriel Pieras Salom
Sr. Francesc Lladó Rotger
Sra. M. Magdalena Payeras Capellà
Sra. Magdalena Sastre Morro
Sr. Llorenç Gelabert Gual

Amb el patrocini de: ILLENC. Institut d’Estudis Baleàrics

Amb la col·laboració de XIMBELLÍ Centre d’Estudis Locals d’Inca

Compartir

Newsletter Image