L’Ajuntament d’Inca, per tal de promoure l’afició a les arts escèniques entre tots els alumnes dels centres del municipi, convoca la XXXII MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL, d’acord amb les bases següents:

 1. Hi poden participar tots els col·legis i centres educatius d’Inca, com també les entitats, agrupacions teatrals infantils i juvenils, i grups d’educació en el lleure.
 2. Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament, Àrea de Cultura, fins al divendres 29 d’abril de 2022 a les 14.30 h.
 3. Les obres s’han de representar preferentment en llengua catalana.
 4. Les representacions de totes les obres es faran a la sala d’actes del Casal de Cultura entre el dilluns 16 de maig i el dijous 2 de juny. S’ofereix als centres participants el següent calendari de representacions:
  • De dilluns a divendres des de les 9 fins a les 14 h.
  • Els divendres 20 i 27 de maig des de les 15.30 fins a les 20 h, a banda de la disponibilitat en horari de dematí.
 5. S’estableixen dues categories:
  • Educació primària i primer cicle de secundària.
  • Segon cicle de secundària i secundària postobligatòria, entitats, agrupacions teatrals infantils i juvenils, i grups d’educació en el lleure del municipi d’Inca.
 6. Cada centre escolar podrà participar a la Mostra amb un màxim de 2 representacions teatrals.
 7. Tots els centres escolars participants rebran per cada obra representada 250 € que es faran efectius mitjançant transferència bancària al seu compte corrent, destinats a l’adquisició de material escolar.
 8. La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir

Newsletter Image