HORARIS I CURSOS

 • Escola Oficial d’Idiomes. Matrícula oberta
  • CATALÀ B2. Dilluns i dimecres 17 -19 h
  • FRANCÈS B1. Dimarts i dijous 19 – 21 h
 • Àrea de Cultura. Institut d’Estudis Baleàrics
  • CATALÀ C1. Dimarts 17.3O – 2O h
 • Àrea de Serveis Socials
  • CASTELLÀ Nivell alt. Dilluns 9.3O – 11 h
  • Nivell intermedi. Dimecres 9.3O – 11 h
  • ALFABETITZACIÓ. Dijous 9.3O – 11 h
 • CEPA Francesc de Borja Moll. Matrícula oberta fins al mes de juny
  • CATALÀ A1. Dimarts 12.15 – 13.1O h i divendres 12.15 – 14.O5 h
  • CATALÀ A2. Dilluns 19 -19.55 h i dimecres 19 – 2O.5O h
  • CATALÀ B2. Dimarts 18- 19.15 h i dijous 18 – 19.55 h; dimecres 11.O5 – 13.1O h i divendres 12.15 – 13.1O h
  • CATALÀ C1. Dilluns 19 – 2O.5O h i dimarts 19 – 19.55 h
  • CASTELLÀ Inicial. Dimarts i dijous 9.15 – 1O.45 h; dimarts i dijous 11 – 12.3O h; dilluns i dimecres 18 – 19.3O h
  • CASTELLÀ Avançat. Dilluns i dimecres 17 – 18.3O h
  • ALEMANY Inicial. Dimarts i dijous 19 – 2O.3O h
  • ANGLÈS A. Dimarts 18 – 19.3O h i dimecres 17 – 18.3O h
  • ANGLÈS B. Dimecres i dijous 18.3O – 2O h
  • ANGLÈS C. Dijous i divendres 1O.3O – 12 h
  • ANGLÈS D. Dijous i divendres 17 – 18.3O h
  • Cursos a partir de setembre de 2O19
   • CATALÀ A1, A2, B1-B2, C1
   • CASTELLÀ A1, A2
   • ANGLÈS 3 nivells

Ajuntament d’Inca – Àrea de Cultura. Institut d’Estudis Baleàrics

Curs adreçat a persones que dominen la llengua general i volen aprofundir en l’expressió oral i escrita. Prepara per al certificat C1 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

On és? CEP Inca. C/ de Mestre Antoni Torrandell, 59.

Duració del curs Del 5 de febrer al 21 de maig de 2O19.

Horari Dimarts de 17.3O a 2O.OO h.

Preu 9O €. Reducció del 5O % en els següents casos:

 • Estar en situació de desocupació.
 • Percebre una pensió pública.
 • Estar reclòs/osa en un centre penitenciari.
 • Ser membre de família nombrosa.
 • Tenir una discapacitat del 33 % o superior.
 • Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple el Carnet Jove<26).

Reducció del 1OO % en els següents casos:

 • Ser membre d’una família nombrosa especial.
 • No cobrar cap prestació contributiva.
 • Ser atès/atesa per Serveis Socials per motius econòmics.

Matrícula Del 7 al 18 de gener de 2O19.

Inscripció De dilluns a divendres de 8.3O a 14.3O h. Àrea de Cultura. Avinguda de les Germanies, 2 (Claustre de Sant Domingo). Tel. 871 914 5OO – cultura@incaciutat.com


CEPA Francesc de Borja Moll

Activitats adreçades a persones adultes.

On és? CEPA Francesc de Borja Moll. C/ de Llorenç Maria Duran, 37. Tel. 97188O535 – Fax 9715O1598 – www.ceaborjamoll.cat – cepaborjamoll@cepaborjamoll.com.

Requisits Coneixements bàsics de cada respectiu nivell, atès que els cursos s’iniciaren el mes d’octubre. Matrícula per al curs 2O19/2O2O el mes de setembre de 2O19.

Duració del curs D’octubre de 2O18 a juny de 2O19.

Preu 3O € per al curs complet.

Matrícula Segon termini de matrícula al febrer. La matrícula continua oberta sempre que hi hagi places. Cal concertar cita amb el responsable de cada curs.


Centre de català Inca

Us permet aprendre català d’una manera flexible i al vostre ritme. Vosaltres triau l’horari i el temps de dedicació. L’assessora del centre us guiarà i orientarà en el vostre aprenentatge. Podeu participar en els sessions de conversa que s’hi organitzen. Al centre podeu trobar tot el material necessari per aprendre català. Hi trobareu fitxes de teoria i d’exercici, material multimèdia, manuals d’aprenentatge, diccionaris, accés al PELC, música i llibres de lectura. També es fan grups de conversa de tots els nivells de llengua.

On és? Plaça de Sant Domingo, s/n. Tel. 9715O58O9 – ccinca@iebalearics.org – www.facebook.com/cal.dellevant.

Horari De dilluns a divendres de 9.3O a 14.3O h; dimarts i dijous de 16 a 19 h.

Preu 1O € (cada 4 mesos). 5 € per a les persones que disposin de Carnet Jove i membres de família nombrosa. Matrícula gratuïta per a persones desocupades, pensionistes, amb discapacitat i membres de família nombrosa especial.

Matrícula Oberta tot l’any.

Exàmens Preparen per als certificats de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

Ajuntament d’Inca – Àrea de Serveis Socials. Servei de Mediació Intercultural

Tallers adreçats al col∙lectiu de dones alfabetitzades

Horari

Nivell alt: dilluns de 9.3O a 11 h.

Nivell intermedi: dimecres de 9.3O a 11 h.

Taller d’alfabetització per a dones extracomunitàries sense alfabetitzar

Horari Dijous de 9.3O a 11 h.

On és? CEP d’Inca. C/ d’Antoni Torrandell, 59.

Duració del curs D’octubre a juny.


Voluntariat Lingüístic. Associació Paraula

La campanya posa en contacte una persona que sap parlar català amb una altra que l’ha començat a aprendre i el vol practicar. El voluntari que s’inscriu a la campanya es compromet a compartir 1O hores amb un altre voluntari a fi d’emprar el català per comunicar-se.

On és? En un acte en què participaran altres voluntaris, es presentaran les parelles lingüístiques, que rebran material amb idees per parlar en català. Després les mateixes parelles podran decidir on trobar-se (plaça, biblioteca, cafè…) i quan.

En cas que no hi hagi prou voluntaris, si la persona voluntària vol, se li assignarà una parella del poble més proper.

Matrícula Oberta tot l’any. Cal emplenar el formulari d’inscripció que hi ha al web o a qualsevol dels llocs d’inscripció de la campanya indicant la disponibilitat horària, si parla català o el vol aprendre, les seves aficions i el sexe i edat, aproximada de la parella que li agradaria que li assignassin.

Més info: Associació Paraula. C/ de Jaume Ferran, 88. O7OO4 Palma. Tel. 9717613O1 – www.paraula.cat


Escola Oficial d’Idiomes

Centre oficial de nivell no universitari dependent de la Conselleria d’Educació i Universitat dedicat a l’ensenyament especialitzat d’idiomes moderns. Totes les aules estan equipades amb pissarra digital. Disposa d’una biblioteca com a sala d’estudi i amb servei de préstec.

On és? C/ de Joan Miró, 22. Tel. 9715O2154 – www.eoinca.com.

 

Compartir