La finca que ocupa l’ermita de Santa Magdalena és propietat de la parròquia de Santa Maria la Major. Es tracta d’un lloc molt visitat els caps de setmana i en festes molt arrelades com és el pancaritat del diumenge posterior a la Pasqua. Donada aquesta situació de concentració de persones i vehicles, es produeixen situacions de saturació i desordre que, segons els tècnics de la Policia Local, és aconsellable adoptar mesures d’ordenació del trànsit i de l’estacionament. Per poder donar una solució, l’Ajuntament i la parròquia han arribat un acord per l’ús de la zona a efectes d’ordenació. El Batle, Virgilio Moreno i el rector de Santa Maria la Major, Antoni Vadell, han signat el conveni de col·laboració.


A partir d’aquest acord, els agents de policia d’Inca podran efectuar tasques de vigilància, control i sanció a l’esplanada de l’ermita de Santa Magdalena i a les escales d’accés. També, podran procedir a la retirada de vehicles, sempre que aquests obstaculitzin la circulació, representin un perill o estiguin estacionats a zones reservades. A la zona, la policia podrà realitzar, segons la normativa municipal, les proves per a determinar el grau d’intoxicació alcohòlica, per estupefaents o similars dels conductors que circulin per aquestes vies. A l’acord, també consta que la parròquia de Santa Maria la Major serà l’encarregada del cost de la senyalització vertical i horitzontal; sempre sota l’assessorament i el vistiplau dels tècnics de la Policia Local.

Compartir

ACTUALIDAD

Agenda

Otros

Newsletter Image