Bases reguladores

Composició del jurat:

NARRATIVA: Sr. Joan Perelló Ginard, guanyador del premi de narrativa dels Premis Literaris Pare Colom 2015; Sra. Lucia Pietrelli, escriptora; Sr. Pere J. Martorell Castelló, escriptor; Sra. Rosa Planas Ferrer, escriptora i crítica literària; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

POESIA: Sr. Emili Sánchez Rubio, guanyador del premi de poesia dels Premis Literaris Pare Colom 2015; Sra. Antònia Vicens Picornell, escriptora; Sr. Jaume C. Pons Alorda, escriptor; Sr. Carles Cabrera Villalonga, crític literari; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

TEATRE: Sr. Miquel Àngel Vidal Pons, guanyador del premi de teatre dels Premis Literaris Pare Colom 2015; Sr. Pere Antoni Pons, escriptor i crític literari; Sr. Miquel Sbert Garau, filòleg i expert en cultura popular; Sr. Bartomeu Amengual Morey, director del Teatre de Manacor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

President: Sr. Antoni Rodríguez Mir, regidor de Cultura, amb veu i sense vot.

Secretària: Sra. Margalida Adrover Cabrera, amb veu i sense vot.

Compartir