Servei de BIBLIOTECA / FASE 3
Recomanacions de seguretat per a un ús responsable

 • Limitació de l’aforament al 50 %.
 • Ús obligatori de mascareta.
 • Feis ús del gel hidroalcohòlic a l’entrada.
 • Manteniu la distància social de seguretat.
 • Circulau tan sols per les zones habilitades per al trànsit d’usuaris.
 • Seguiu en tot moment les instruccions del personal.
 • Acudiu a la biblioteca de manera individual.
 • Les persones menors de 14 anys han d’anar acompanyades d’una persona adulta.
 • La biblioteca compleix amb les condicions de neteja i desinfecció adequades.
 • Utilitzau preferentment les escales. En cas d’utilitzar l’ascensor, feis-ho de manera individual.
 • No acudiu a la biblioteca amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o en situació de quarantena.

Serveis disponibles (amb cita prèvia)

 • Préstec i devolució de llibres. Consultau a la web de l’Ajuntament les condicions. Les obres que es recullen en préstec s’han mantingut en quarantena 14 dies, no impliquen risc d’infecció.
 • Consulta a sala. Es permet l’estudi a sala quan es reuneixen les condicions necessàries.
 • Sala d’ordinadors.
 • Préstec interbibliotecari.

Serveis NO disponibles

 • La sala infantil.
 • La sala de premsa.
 • Les col·leccions de lliure accés. Si voleu accedir a un llibre situat a les prestatgeries, l’heu de demanar al personal de la biblioteca.

Compartir