L’Ajuntament d’Inca, en col·laboració amb l’entitat Comunitart, convoca el Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca 2022 en el marc dels actes de la Festa del Llibre.

 1. CATEGORIES: es fixen les següents:
  • Alumnes de primària
  • Alumnes de primer cicle de secundària
 2. MODALITATS: s’estableixen les següents:
  • Redacció
  • Glosat
  • Cada concursant només hi podrà participar en una de les dues modalitats.
 3. IDIOMA: els treballs s’han de realitzar en llengua catalana. Tant en la modalitat de redacció com en la de glosat la temàtica serà la següent: “Un món ideal.”
 4. CONCURS: els centres escolars han d’organitzar les proves que considerin necessàries per seleccionar 8 alumnes per categoria que participaran en el Concurs. El nombre d’alumnes que hi prenguin part no podrà ser inferior a 6. Els alumnes seleccionats hauran de realitzar la seva redacció o glosat en la forma que el seu centre educatiu ho determini. Posteriorment, cada centre participant haurà de remetre les redaccions a l’Àrea de Cultura municipal abans del divendres 1 d’abril, ja sigui de manera presencial o bé escanejades per correu electrònic a l’adreça cultura@incaciutat.com.
 5. PREMIS: d’entre totes les persones participants, el jurat en seleccionarà una de cada centre i de cada categoria, que rebrà un lot de llibres i un diploma com a guanyador/a. La resta de participants rebrà un llibre i un diploma de participació. Cada centre escolar participant rebrà la quantitat econòmica de 120 € a través de transferència bancària, que es destinaran a l’alumnat participant i al mateix centre educatiu per a l’adquisició de material escolar. El lliurament de premis es durà a terme, sempre que les restriccions sanitàries ho permetin, el dissabte dia 23 d’abril de 2022 a les 12 h al cadafal de la plaça d’Espanya; en cas contrari, tendrà lloc en format virtual.
 6. PUBLICACIÓ: les redaccions i gloses guanyadores del Concurs seran publicades a la web de l’Ajuntament d’Inca.
 7. JURAT: serà format per la regidora de Cultura, personal tècnic de l’Àrea i un representant de l’entitat Comunitart. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.
 8. INSCRIPCIONS: per tal de formalitzar la inscripció, els centres que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure mitjançant correu electrònic adreçat a l’Àrea de Cultura (cultura@incaciutat.com) des del moment en què es faci pública la convocatòria fins al divendres 25 de març.
 9. El fet d’inscriure-s’hi suposa l’acceptació total de les bases d’aquest concurs.

Compartir

Newsletter Image