Dirigides a infants i joves residents a Inca que han assistit a les escoles d’estiu o vacances definides a l’art. 34.4.C del Decret 23/2018 de 6 de juliol a l’estiu 2022.
Pressupost: 7.000 euros.
Tramitació electrònica a incaciutat.sedelectronica.es.
Més info. Casal de Joves sa Fàbrica. Av. de Lluc, 299 – T. 605 593 412 (WhatsApp).
Sol·licitud del 9 al 30 de setembre.

Compartir

Newsletter Image