Hi poden participar tots els col·legis i centres educatius d’Inca, les entitats, agrupacions teatrals infantils i juvenils, i grups d’educació en el lleure.

Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament, Àrea de Cultura, fins al divendres 5 de maig de 2017 a les 14.30 h.
Les obres s’han de representar preferentment en llengua catalana.
Les representacions de totes les obres es faran a la sala d’actes del Casal de Cultura entre el dilluns 15 de maig i el divendres 2 de juny.
S’ofereix als centres participants el següent calendari de representacions:
  • De dilluns a divendres des de les 9 fins a les 14 h.
  • Els dijous des de les 15.30 fins a les 20.30 h, a banda de la disponibilitat en horari de dematí.

S’estableixen dues categories:

  1. Educació primària i primer cicle de secundària.
  2. Segon cicle de secundària i secundària postobligatòria.

Cada centre escolar podrà participar a la Mostra amb un màxim de 2 representacions teatrals.
Tots els centres escolars participants rebran per cada obra representada 250 € que es faran efectius mitjançant transferència bancària al seu compte corrent, destinats a l’adquisició de material escolar.
La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir

Newsletter Image