Setmana Santa – Pasqua 2023

PROGRAMACIÓ DE L’1 AL 9 D’ABRIL DE 2023


DISSABTE, 1 D′ABRIL

16.30 h. Sortida del Crist del Perdó i la Bona Mort des de l’església de Crist Rei cap a la Residència de la 3a edat de Crist Rei, on es celebrarà una vigília del Ram, amb l’assistència de l’Excm. i Rvdm. Sr. bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull i Anglada.
19.00 h. Vigília del Ram. Parròquia de Santa Maria la Major. Seguidament processó dels estendards, des de Santa Maria la Major fins a Sant Domingo. Itinerari: plaça de Santa Maria la Major, carrer Major, plaça d’Espanya, carrer del Comerç, carrer de Jaume Armengol, carrer de Sant Domingo i plaça de Sant Domingo.
20.30 h. Projecció de l’entrevista Converses per la Setmana Santa de l’ Eminentíssim i Reverendíssim Sr. Cardenal Lluís Francesc Ladària i Ferrer. Església de Sant Domingo. Concert a càrrec de Quartet Mallorca.

DIUMENGE, 2 D’ABRIL

Beneïda de rams i eucaristia a les esglésies següents:
8.30 h. Sant Bartomeu
10.00 h. Sant Domingo
10.30 h. Sant Francesc
12.00 h. Sta. Maria la Major
17.30 h. Crist Rei. >> Benedicció del pas de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem per part de l’Excm. i Rvdm. Sr. bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull i Anglada.
19.00 h. Processó de Rams des de l’església de Crist Rei fins a Santa Maria la Major. Itinerari: església de Crist Rei, carrer de Costa i Llobera, avinguda del General Luque, carrer de Ramon llull, del Bisbe Llompart, Major i plaça de Santa Maria la Major.

DIMARTS, 4 D′ABRIL

21.00 h . Processó del camí de la creu: VIACRUCIS. Predicaran el viacrucis: alumnes del Col·legi Beat Ramon Llull. Començament amb les següents estacions:
1a SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús és condemnat a mort.
2a GERMANES DE LA CARITAT. Jesús es carrega la creu.
3a SANT FRANCESC. Jesús cau.
4a CRIST REI. Jesús troba la seva mare.
5a SANT DOMINGO. El cirineu ajuda a portar la creu.
6a LA SALLE. La Verònica eixuga la cara de Jesús.
7a SANT BARTOMEU. Jesús despullat del vestit.
8a LA PURESA. Jesús és clavat en creu i mor.
9a SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús ressuscita.

DIMECRES, 5 D’ABRIL – Dimecres Sant

17.00 a 18.30 h. Veneració de la imatge del Sant Crist d’Inca. Sta. Maria la Major.
18.00 h. Missa crismal. La Seu de Mallorca.

DIJOUS, 6 D’ABRIL – Dijous Sant

16.30 h. Celebració del Sant Sopar del Senyor. Sant Bartomeu.
17.00 h . Celebració del Sant Sopar del Senyor. Crist Rei.
19.00 h. Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del Calvari. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrers de la Campana, del Born, de Sant Francesc, del Vent, de Fra Juníper Serra, Gran Via de Colom, avinguda del General  Luque, carrer de Ramon Llull, del Bisbe Llompart, del Comerç, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major. Espais habilitats per a discapacitats a l’altura de la plaça de la Llibertat. Després de la processó del Dijous Sant es farà l’Hora Santa a l’església de Crist Rei.

DIVENDRES, 7 D’ABRIL – Divendres Sant

9.30 h. Pregària de laudes. Crist Rei.
De 10.00 h. a 13.00 h. Sagrament del perdó. Sant Domingo.
16.30 h. Celebració de la passió i mort del Senyor. Sant Bartomeu.
17.00 h. Celebració de la passió i mort del Senyor. Crist Rei.
19.30 h. Sermó i davallament de Jesús. Plaça de Sta. Maria la Major.
20.00 h . Solemne processó acompanyant Jesús al sepulcre. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, del Roser, de la Salut, de Can Valella, de la Virtut, de Sant Francesc, de Murta, de Jaume Armengol, del Comerç,  plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major. Espais habilitats per a discapacitats a la plaça d’Espanya.

DISSABTE, 8 D’ABRIL

9.30 h. Pregària de laudes. Sant Domingo.
21.30 h. Vigília pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major.

DIUMENGE, 9 D’ABRIL – Diumenge de Pasqua

8.30 h. Missa. Sant Bartomeu.
11.00 h. Processó de l’Encontre.
Processó que porta la imatge de Jesús:
Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, carrers del Born, la Murta, plaça de l’Àngel i carrer de Jaume Armengol.
Processó que porta la imatge de la Verge Maria:
Itinerari: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo i de Jaume Armengol.
Encontre al carrer de Jaume Armengol.
La processó seguirà per: carrer de Jaume Armengol, del Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major.
11.30 h. A continuació, MISSA SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Sta. Maria la Major.
18.30 h . Missa. Crist Rei.
19.30 h. Missa. Sant Domingo.

abril 9 @ 00:00
00:00 — 01:00 (1h)

Newsletter Image