XII Certamen d’Arts Plàstiques 2021

XII Certamen d’Arts Plàstiques 2021