XXII Jornades d’Estudis Locals 2021

XXII Jornades d’Estudis Locals 2021

Dies 26 i 27 de novembre
Teatre Principal d’Inca (c. del Teatre, 10)

Programació:

 • Divendres 26
  • 19.00 – 19.30 h Recollida d’acreditacions i lliurament de documentació.
  • 19.30 h Inauguració de les XXII Jornades d’Estudis Locals d’Inca a càrrec de la Sra. Alice Weber, regidora d’Educació, Promoció de la Cultura, Normalització Lingüística i Memòria Democràtica de l’Ajuntament d’Inca.
  • PONÈNCIA INAUGURAL a càrrec del Sr. Miquel Seguí Llinàs, professor titular de l’Àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears: “Per Inca, hi passen turistes?”
  • Cloenda de l’acte a càrrec del batle d’Inca, Virgilio Moreno Sarrió, qui donarà per iniciades les XXII Jornades d’Estudis Locals d’Inca.
 • Dissabte 27
  • 9.00 – 9.30 h Recollida d’acreditacions i repartiment de documentació.
  • 9.30 – 11.00 h Presentació de comunicacions:
   • HISTÒRIA, DE LA PREHISTÒRIA A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
    • Moderador: Miquel Pieras Villalonga.
    • Magdalena Sastre Morro, Pablo Galera Pérez, Sandra Caballero Guillemot i Jaume Ripoll Martorell: Primera campanya d’actuacions arqueològiques al jaciment de Son Mas des Potecari. Resultats preliminars.
    • Guillem Alexandre Reus Planells: El finançament de l’arquitectura religiosa a Inca a través de la documentació testamentària (1229-1349).
    • Gabriel Pieras Salom: La corporació municipal renuncia a favor del bisbe de Mallorca al patronat o administració, acció i drets de l’oratori de Santa Magdalena del Puig d’Inca. 22 de juny de 1900. Conseqüències.
    • Martí Rotger Lebrón: La depuració de l’Ajuntament d’Inca durant la Guerra Civil.
    • Antoni Aulí Ginard i Joan Pons Julià: El procés de depuració de la mestra Maria Mas Fullana i dels mestres Andrés Pérez Mercader i Àngel Vallès Monter.
    • Jorge Latorre Silvestre: Inca ante el reto de la modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
   • MEDI AMBIENT
    • Moderadora: Maria Magdalena Payeras Capellà.
    • Llorenç Payeras Capellà: Actualització del cens (2021) i revisió històrica de nius de Delichon urbicum a la ciutat d’Inca.
    • Cristòfol Rotger Pujadas i Caterina Amengual Morro: La Variant Nord d’Inca: anàlisi urbanística, territorial, ambiental i social.
  • 11.00 h Pausa.
  • 11.30 – 13.30 h Presentació de comunicacions. Debat obert i conclusions.
   • NOMS PROPIS I BIOGRAFIES
    • Moderadora: Sandra A. Rebassa Gelabert.
    • Bernat J. Mateu-Morro: La mirada de l’altre, viatgers britànics a Inca (s. XVIII-XX).
    • Jaume Jaume Mayol: Influència de la religió i l’Església a l’onomàstica inquera del període 1816-1820.
    • Santiago Cortés i Forteza: Esbós biogràfic de Josep Barberi i Sansaloni.
    • Joan Círia Maimó: El músic Joan Torrandell i Campamar (Muro, 1850 – Ciutat de Mallorca, 1935).
    • Pere Fiol i Tornila: Biografia del canonge Joan Quetglas i Prats.
    • Antoni Rodríguez Mir i Maria del Mar Frontera Monserrat: Jerònima Ferrer Reus, sa Comare Bolitxona.
    • Jaume Reus Capó i Simó Reus Mestre: Pere Pau Capó Cantallops: El darrer batle republicà d’Inca.
   • CULTURA I IDENTITATS
    • Moderador: Santiago Cortès Forteza.
    • Jaume Gual Mora: L’Obra Cultural Balear, Delegació d’Inca.
    • M. Magdalena Payeras Capellà: Els crespells d’Inca.
    • Aina Ferrero Horrach: Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca: Premi Ibermuseos d’Educació 2020.
    • David Jordi Llobet i Martín: Identitats múltiples, harmonies i dissonàncies. La subjectivitat transcultural dels catalanoparlants adoptius d’Inca.
    • Bernat J. Mateu-Morro: El Teatre Principal d’Inca, un estat de la qüestió.
  • 14.00 h Cloenda de les Jornades. A continuació, dinar per als comunicants.

 


 

novembre 26 @ 19:00
19:00 — 20:00 (1h)