Des de l’àrea de Cultura s’ha editat un fullet del nou programa de l’oferta de cursos de llengües existent al municipi. Es tracta d’un document on apareixen tots els recursos i que vol potenciar l’estudi d’idiomes. «Presentam una eina per a tots els inquers, ja que pensam que actualment les competències en llengües són presents a gran majoria d’ofertes de feina a Mallorca i a més suposen una font de riquesa cultural», ha comentat Antoni Rodríguez, tinent batle de Cultura de l’Ajuntament d’Inca. D’aquesta manera a la ciutat es pot trobar formació en català, castellà, anglès, alemany i francès.

Presllengues

Des de les sis institucions implicades a l’aprenentatge de llengües hi ha una oferta variada que contempla tota casta d’usuaris; des de les necessitats de nouvinguts a especialitzacions per a professionals del sector del turisme. Cal destacar la necessitat que les matrícules es realitzin al principi del període d’inscripció, ja que la demanda d’alguns cursos supera l’oferta. Així mateix, en el cas de català hi ha classes de conversa a partir de la campanya de voluntariat lingüístic coordinat per l’Associació Paraula. «Enguany tenim moltes propostes per tal que no sigui necessari desplaçar-se a altres municipis per aprendre un idioma», ha dit Rodríguez.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres