Informació econòmica i contractual

Informació econòmica i contractual

Anuncis i contractes

2023 [19/01/2023] Aprovació definitiva (BOIB núm. 112 12/08/2023) [20/07/2023] Aprovació inicial (BOIB núm. 99 18/07/2023) 2022 [02/09/2022] Aprovació definitiva (BOIB núm. 114 30/08/2022) [04/08/2022] Aprovació inicial (BOIB núm. 100 02/08/2022) [05/07/2022] Aprovació definitiva (BOIB núm. 85 30/06/2022) [02/06/2022] Aprovació inicial (BOIB núm. 72 02/06/2022) 2021 [29/07/2021] Aprovació definitiva (BOIB núm. 88 03/07/2021) [08/06/2021] Aprovació inicial (BOIB núm. 74 05/06/2021) 2020 [31/08/2020] Aprovació […]

[05/12/2022] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 157 03/12/2022) [15/09/2022] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 121 15/09/2022) [13/07/2022] Sotmetiment a consulta pública de la proposta de modificació del Reglament [26/10/2021] Decret de la Batlia en relació amb la celebració del mercadet tradicional de flors amb motiu de la festivitat de Tots Sants […]

Newsletter Image