PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA - PGOU

Adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana al Pla Territorial de Mallorca. Aprovació definitiva

 

 1. Documentació
 2. Plànols Rústic Ple (29/06/2012)
 3. Plànols Urbà PDF (29/06/2012)
 4. Modificacions puntuals del PGOU d’Inca
 5. Modificacions de l’ús de l’equipament públic
 6. Suspensió de llicències
 7. Estudis de detall

Fitxes d'elements. Rústic

 1. A000 Arqueologia
 2. B000 Escultura
 3. C000 Arquitectura religiosa
 4. D000 Arquitectura civil
 5. E000 Arquitectura defensiva
 6. F000 Béns etnològics
 7. G000 Béns d’interès industrial
 8. H000 Béns d’interès paisatgístic i ambiental
 9. I000 Xarxa viària i obres d’enginyeria

Fitxes d'elements. Urbà

 1. B000 Escultura
 2. C000 Arquitectura religiosa
 3. D000 Arquitectura civil
 4. E000 Arquitectura defensiva
 5. F000 Béns etnològics
 6. G000 Béns d’interès industrial
 7. H000 Béns d’interès paisatgístic i ambiental
 8. I000 Xarxa viària i obres d’enginyeria