NORMATIVA

04gen. 2019

[09/09/2020] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 153 05/09/2020) [09/06/2020] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 105 09/06/2020) [04/01/2019] Ordenança reguladora de la neteja

07oct. 2016

[31/08/2020] Modificació del Pla estratègic de subvencions any 2020 (BOIB núm. 135 01/08/2020) [11/06/2020] Modificació del Pla estratègic de subvencions any 2020 (BOIB núm. 106 11/11/2020) [02/01/2020] Pla estratègic de subvencions any 2020 (BOIB núm. 174 28/12/2019) [12/02/2019] Pla estratègic de subvencions any 2019 (BOIB núm. 19 12/02/2019) [07/03/2018] Pla estratègic de subvencions any 2018 (BOIB núm. 29 […]

13oct. 2015

[26/08/2020] Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals (es sotmet a informació pública la modificació del Reglament durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions) [28/05/2020] La Junta de Govern de data 27 de maig de 2020, donant compliment a l’article 133 de la […]