Inclàssic 2020

20.30 h / Claustre de Sant Domingo

12 de juny – Grup de cambra de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
19 de juny – Concert de Joan Miquel Muñoz, guanyador d’Art Jove 2019 (piano i veu).
27 de juny – Orquestra de Cambra de Mallorca. Director: Bernat Quetglas.

Reserva d’entrades: tel. 971 881 420, de 9 a 15 h. Màxim de dues entrades per persona i trucada.

Newsletter Image