HORARIS

 • BANY LLIURE
  • De l’1 al 23 de juny, de dilluns a divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
  • Del 24 de juny a l’11 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h.
 • NATACIÓ D’EXERCICI
  • De l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres, de 7 a 10 h i de 13.30 a 17 h.
   Zona de carrers reservada exclusivament.
   Servei de vestidors i taquilles.
 • FESTIUS
  • 30 de juliol, de 10 a 13.30 h.
  • 15 d’agost, de 10 a 13.30 h.

PREUS

 • Menors de 7 anys gratuït.
 • De 7 a 25 anys, 1 accés 1,35 € / 10 accessos 10,80 €.
 • Majors de 25 anys, 1 accés 1,45 € / 10 accessos 11,60 €.
 • Abonament individual de 7 a 25 anys, mensual 20,25 € / temporada 35,00 €.
 • Abonament individual majors de 25 anys, mensual 21,75 € / temporada 38,00 €.
 • Abonament familiar 2 adults (parella), mensual 30,00 € / temporada 40,00 €.
 • Abonament familiar, mensual 40,00 € / temporada 50,00 €.

ALTRES

 • Identificador de la persona abonada 3,50 €.
 • Renovació d’identificador de la persona abonada 6,00 €.
 • Cadenat: lloguer 1,00 € / venda 3,00 €.
 • Taquilla: lloguer mensual 6,00 €.

BONIFICACIONS / DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Carnet Jove Europeu: 15 %
  • Carnet.
 • Per volum de persones (entrada puntual): 20 %
  • Nombre de persones del grup.
 • Persones que perceben una pensió pública: 25 %
  • Certificat expedit per l’INSS.
 • Família nombrosa cat. general o especial: 25 %
  • Títol de família nombrosa o targeta corresponent.
 • Família monoparental: 25 %
  • Títol de família monoparental o targeta corresponent.
 • Família amb membres amb diversitat funcional: 25 %
  • Targeta acreditativa o certificat de la DGAD.
  • Llibre de família.
 • Víctimes de violència masclista: 25 %
  • Certificat acreditatiu d’lBDona.
 • Persones amb diversitat funcional d’un mínim del 33 %: 25 %
  • Targeta acreditativa o certificat de la DGAD.
 • Entitats amb afany lucratiu promotores de l’esport durant les vacances escolars: 90 %
  • Objecte social de l’empresa-
  • Document acreditatiu.
 • Família en situació de vulnerabilitat econòmica especial: % de bonificació segons l’informe de Serveis Socials
  • Llibre de família.
  • Resolució de la renda social garantida, de la renda mínima d’inserció, de l’ingrés mínim vital, o certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Família en risc social: % de bonificació segons l’informe de Serveis Socials
  • Llibre de família.
  • Acreditació de la situació de declaració de risc: certificat expedit per l’IMAS o departament competent. Acreditació de la situació de joves amb mesures de justícia juvenil: certificat de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

 • GESTIÓ I PAGAMENT

  FORMA DE PAGAMENT

  • Amb targeta bancària.
  • Mitjançant la banca en línia.
  • No s’admet pagament en metàl·lic.

  QUI POT REALITZAR EL TRÀMIT?

  • En el cas de persones majors d’edat, la persona titular, representada per familiar directe o mitjançant autorització.
  • En el cas de persones menors d’edat, el pare, la mare o el tutor/la tutora legal, representada per familiar directe o mitjançant autorització.

  HORARI D’ATENCIÓ PÚBLIC

  • Fins al 30 de juny, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h.
  • De l’1 de juliol al 28 d’agost, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h.
  • A partir del 29 d’agost, en horari d’hivern.

Compartir

Newsletter Image