PUNT D'INFORMACIÓ ÚNIC - PIU

El PIU va néixer per fer front a la crisi provocada per la COVID-19.

És un servei d'atenció a la ciutadania a través del qual es pot rebre informació i resoldre dubtes sobre totes les ajudes econòmiques i socials vigents. Així doncs el PIU unifica tota la informació referent a ajudes i mesures que s'han aprovat al BOIB de les diferents institucions.

D'aquesta manera, els inquers i les inqueres només s'hauran de dirigir a un únic punt per conèixer tota la informació que necessitin i, en el cas que hagin de sol·licitar alguna ajuda o subvenció, saber com ho han de fer i a on s'han de dirigir per tal de realitzar els tràmits corresponents.

Té com a objectiu col·laborar en l’optimització de les polítiques actives d’ocupació a desenvolupar en el territori del municipi d’Inca, així com proposar actuacions i activitats en l’interès d’afavorir el desenvolupament econòmic i l’acompanyament i assessorament als ciutadans que volen iniciar la seva activitat com a emprenedors i empresaris al municipi d’Inca.

Per al desenvolupament d'aquest projecte de l'Ajuntament d'Inca ha comptat amb la participació i coordinació de totes les àrees del consistori, especialment les regidories de Serveis Socials, Comerç, Turisme i Innovació i Empresa.

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 2023

Total de persones i entitats informades, orientades i assessorades, presencial o telefònicament des del PIU, durant el 2023:

 • ⁠Atenció continuada com a punt turístic per estrangers i locals.
 • 30 sol·licituds d’ajudes online de Serveis Socials.
 • 32 consultes varies desviades al les distintes àrees de l’Ajuntament (Padró, Serveis Tributaris, Cementiri, Serveis) o a diferents organismes no locals (Consell de Mallorca, IDI, GOIB).
 • 5 peticions d’inici d’activitat económica.
 • 10 sol·licituds d’ajudes per al lloguer.
 • 15 sol·licituds d’ajudes de 200 € de l’IMAS.
 • 10 sol·licituds d’IMV (Ingrés Mínim Vital).
 • 2 sol·licituds d’inscripció com a demandants d’habitatge protegit (IBAVI).
 • 1 reclamació a companyia aèria per cancel.lació de vol.
 • 3 cites SEPE per sol·licitar la prestació contributiva.
 • Entre 5 i 10 atencions presencials diàries a usuaris del TIB (Trasport de les Illes Balears) descarregant-lis al seu dispositiu mòbil l’aplicació de cita prèvia i ensenyant a demanar la cita.
 • Atenció telefònica a la Gent Gran apuntada al Cicle de Conferències de la UOM (Universitat Oberta per a Majors) per fer el llistat de persones assistents a cada conferència i visita presencial de tots els participants per donar-lis el diploma d’assistència un cop acabat el cicle.
 • 1 sol·licitud de cita per estrangeria.
 • Donar informació de les subvencions per a les persones sol·licitants dels Bons Reiniciam Inca II.
 • Contactar amb totes les associacions de Gent Gran i fer difusió amb fulletons de les seves activitats al Dijous Gros.

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

El contingut de les línies d’actuació planificades per l’Àrea d’Innovació i Empresa per desenvolupar durant l’any 2023, pressupostàriament, es troba dins l’Àrea d’Innovació i Empresa i, majoritàriament, incorpora els següents objectius estratègics, tots ells continuistes respecte dels objectius de l’any 2010:

 1. Millorar i fer més accessibles els serveis públics locals orientats a petites i mitjanes empreses i persones emprenedores. Fomentar la cultura emprenedora.
 2. Promoure el desenvolupament del Punt d’Atenció i Servei a l’Emprenedor que vagi assolint tasques de suport i tutorització, amb una orientació als recursos específics que es puguin requerir.
 3. Focalització dels ajuts econòmics per promoure l’ocupació l’autoocupació.

 

 

ON SOM?

 • Punt presencial a l'Oficina de Turisme
 • C/ del Tren, 68 - com arribar-hi?
 • Tel. 971 100 025 - piu@ajinca.net
 • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dossier Reiniciam Inca

juliol 16, 2020

Aquí teniu un dossier que recull les mesures que hem pres en els darrers 4 mesos, per tal que l’impacte de la COVID-19 sigui el menor possible

  Ajudes econòmiques per sufragar les despeses derivades de la inscripció de menors i joves a activitats esportives i de lleure d’estiu. Més informació al tel. 971 100 025 / piu@ajinca.net

Ajudes al lloguer 2020

juny 3, 2020

  Ajudes al lloguer 2020 Ajudes per a lloguers de fins a 900 euros, condicionades als ingressos de la unitat familiar. Sol·licitud fins al 31 de juliol. Més informació: Govern de les Illes Balears

  Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 (Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca) Bases de la convocatòria Guia d’ajuda Més informació: seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=52026

Newsletter Image