Diumenge, 18 de març de 2018

19.00 h Concert de Setmana Santa de l’Agrupació Musical Joventut d’Inca. Església de Sant Domingo

Dissabte, 24 de març de 2018

16.30 h Surt el Crist en processó fins a la residència de la 3a edat de Crist Rei

17.00 h Celebració de l’eucaristia a la residència

20.15 h Processó dels estendards, des de Sant Domingo fins a Sta. Maria la Major. Itinerari: plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo, Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Sta. Maria la Major

20.30 h XXXIII Pregó Concert de Setmana Santa 2018. Parròquia de Sta. Maria la Major

Pregó a càrrec de Mn. Sebastià Salom Mas

Concert de l’Orfeó de l’Harpa d’Inca

Diumenge, 25 de març de 2018. Diumenge de Rams

Matí. Beneïda de rams i eucaristia a les parròquies i esglésies, segons els horaris a les pàgines centrals del programa

17.30 h Beneïda de rams i eucaristia. Església de Crist Rei

19.00 h Processó de Rams des de l’església de Crist Rei fins a Sta. Maria la Major. Itinerari: església de Crist Rei, carrers de Costa i Llobera, avinguda del General Luque, carrer del Tren, Llompart, Major i Sta. Maria la Major

Dimarts, 27 de març de 2018. Dimarts Sant

21.00 h Processó del camí de la creu: VIA CRUCIS. Predicarà el Via Crucis Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca

1a SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús és condemnat a mort

2a RESIDÈNCIA MIQUEL MIR. Jesús es carrega la creu

3a SANT FRANCESC. Jesús cau

4a CRIST REI. Jesús troba la seva mare

5a SANT DOMINGO. El cirineu ajuda a portar la creu

6a LA SALLE. La Verònica eixuga la cara de Jesús

7a SANT BARTOMEU. Jesús despullat del vestit

8a LA PURESA. Jesús és clavat en creu i mor

9a SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús ressuscita

Dimecres, 28 de març de 2018

17.00 – 18.00 h Veneració del Sant Crist

19.00 h Missa crismal. La Seu de Palma

Dijous, 29 de març de 2018. Dijous Sant

17.30 h Celebració del sopar del Senyor. Sant Domingo

19.30 h Treta de passos. Sta. Maria la Major

20.15 h Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del Calvari. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, el Born, Sant Francesc, el Vent, Fra Juníper Serra, Gran Via de Colom, avinguda del General Luque, carrer de Ramon Llull, el Bisbe Llompart, el Comerç, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major

Espais habilitats per a discapacitats a l’altura de la plaça de la Llibertat

Divendres, 30 de març de 2018. Divendres Sant

10.00 h Pregària de laudes. Crist Rei

17.30 h Celebració de la mort del Senyor. Sant Domingo

19.30 h Treta de passos. Sta. Maria la Major

20.00 h Sermó i Davallament de Jesús

20.30 h Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del Calvari. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, del Roser, de la Salut, de Can Valella, del Rector Rayó, dels Oms, de Sant Francesc, de la Pau, de l’Estrella, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major

Espais habilitats per a discapacitats a la plaça d’Espanya

Dissabte, 31 de març de 2018

21.30 h Vigília pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major

Diumenge, 1 d′abril de 2018

11.00 h PROCESSÓ DE L’ENCONTRE. Sta. Maria la Major

Processó que porta la imatge de Jesús. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, carrers del Born, la Murta, plaça de l’Àngel i carrer de Jaume Armengol

Processó que porta la imatge de la Verge Maria. Itinerari: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo i Jaume Armengol

Encontre al carrer de Jaume Armengol. La processó seguirà per: Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major

A continuació, MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Sta. Maria la Major

Diumenge, 8 d′abril de 2018. Octava de Pasqua

12.00 h Pancaritat al puig de Santa Magdalena (consultar la programació a part)

Compartir

Newsletter Image