Dissabte, 6 d’abril de 2019

20.15 h. Concert de Setmana Santa de l’Agrupació Musical Joventut d’Inca. Parròquia de Sta. Maria la Major.

Dissabte, 13 d’abril de 2019

16.30 h. Surt el Crist en processó fins a la residència de la 3a edat de Crist Rei.

17.00 h. Celebració de l’eucaristia a la residència.

20.15 h. Processó dels estendards, des de Sant Domingo fins a Sta. Maria la Major. Itinerari: plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo, Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Sta. Maria la Major.

20.30 h. XXXIV Pregó Concert de Setmana Santa 2019, parròquia de Sta. Maria la Major. Pregó a càrrec de Catalina Bel Coll Beltran, membre de la Junta de Govern de la Confraria del Sant Crist. Concert de la Unió Musical Inquera.

Diumenge, 14 d’abril de 2019 · Diumenge de Rams

Matí. Beneïda de Rams i eucaristia a les parròquies i esglésies, segons els horaris a les pàgines centrals del programa.

17.30 h. Beneïda de Rams i eucaristia, església de Crist Rei.

19.00 h. Processó de Rams des de l’església de Crist Rei fins a Sta. Maria la Major. Itinerari: església de Crist Rei, carrers de Costa i Llobera, avinguda del General Luque, carrer del Tren, el Bisbe Llompart, Major i Sta. Maria la Major.

Dilluns, 15 d’abril de 2019

20.00 h. Conferència: “Passat i present de la Setmana Santa inquera: itineraris, processons i aspectes destacables.”Presentació de l’estudi: Tòfol Rotger Pujadas i Miquel Ferrer Mulet. Centre Parroquial de Sta Maria la Major.

Dimarts, 16 d’abril de 2019 – Dimarts Sant

21.00 h. Processó del camí de la creu: VIA CRUCIS. Predicarà el Via Crucis el Col·legi La Salle.

Començament amb les següents estacions:

1ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús és condemnat a mort.

2ª GERMANES DE LA CARITAT. Jesús es carrega la creu.

3ª SANT FRANCESC. Jesús cau.

4ª CRIST REI. Jesús troba la seva mare.

5ª SANT DOMINGO. El cirineu ajuda a portar la creu.

6ª LA SALLE. La Verònica eixuga la cara de Jesús.

7ª SANT BARTOMEU. Jesús despullat del vestit.

8ª LA PURESA. Jesús és clavat en creu i mor.

9ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús ressuscita.

Dimecres, 17 d’abril de 2019 – Dimecres Sant

17.00-18.00 h. Veneració del Sant Crist.

19.00 h. Missa crismal. La Seu de Palma.

Dijous, 18 d’abril de 2019 – Dijous Sant

17.30 h. Celebració del Sopar del Senyor. Sant Domingo.

19.30 h. Treta de passos. Sta. Maria la Major.

20.15 h. Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del calvari. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, el Born, Sant Francesc, el Vent, Fra Juníper Serra, Gran Via de Colom, avinguda del General Luque, carrer de Ramon Llull, el Bisbe Llompart, el Comerç, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major. Espais habilitats per a discapacitats a l’altura de la plaça de la Llibertat.

Divendres, 19 d’abril de 2019 – Divendres Sant

10.00 h. Pregària de laudes. Crist Rei.

17.30 h. Celebració de la Passió i Mort del Senyor. Sant Domingo.

19.30 h. Treta de passos. Sta. Maria la Major.

20.00 h. Sermó i Davallament de Jesús.

20.30 h. Solemne processó acompanyant Jesús al sepulcre. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, el Roser, la Salut, Can Valella, el Rector Rayó, l’Om, Sant Francesc, la Pau, l’Estrella, plaça d’Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major. Espais habilitats per a discapacitats a la plaça d’Espanya.

Dissabte, 20 d’abril de 2019

21.30 h. Vigília pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major.

Diumenge, 21 d’abril de 2019 – Diumenge de Pasqua

11.00 h. PROCESSÓ DE L’ENCONTRE. Sta. Maria la Major. Processó que porta la imatge de Jesús. Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, carrer de la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, carrers del Born, la Murta, plaça de l’Àngel i carrer de Jaume Armengol. Processó que porta la imatge de la Verge Maria. Itinerari: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo i Jaume Armengol. Encontre al carrer de Jaume Armengol. La processó seguirà per: Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major. A continuació, MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Sta. Maria la Major.

Compartir

Newsletter Image