Helena Cayetano Gómez

Helena Cayetano Gómez
Delegada d’Educació, de l’Escola de Música Antoni Torrandell i de l’Escola Infantil Llar d’Infants d’Inca, de Món Rural, de Medi Ambient, de Sostenibilitat i de Benestar Animal.