Antelm Ferretjants Llompart

Delegat de l’Organisme Autònom de la Residència Miquel Mir, Entitats Socials i Cementeri Municipal (INDI)

X