Test gravity forms

Mida màxima de fitxer: 32 MB.
Privacitat*
Comunicacions

Protecció de dades. De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament: responsable: AJUNTAMENT D’INCA. CIF: P0702700F. Domicili: plaça d’Espanya, 1 – 07300 Inca (Illes Balears). Adreça electrònica: protecciodedades@ajinca.net. Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: administracions públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició. Més informació del tractament: https://incaciutat.com.

Newsletter Image