Plens

Plens

Tipus de convocatòria: ordinària Data i hora: 27 de maig de 2021, a les 19.30 hores Lloc: sala de Plens ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA: Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del ple municipal Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 d’abril de 2021 […]

Tipus de convocatòria: Ordinària Data: 25 de febrer de 2021, a les 19.30 h Lloc: sala de plens Ordre del dia: Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del ple municipal Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 12 de febrer de 2021 Dictamen de […]