Les tres obres suposaran una inversió propera als 170.000 euros, procedents del superàvit existent a les arques municipals

L’Ajuntament d’Inca ha acordat avui en Junta de Govern l’adjudicació de tres dels projectes pendents per executar enguany dins les inversions previstes dur a terme amb el superàvit.

Aquestes obres són la reforma de la plaça del Blanquer, la millora del tancament del cementeri municipal i el subministrament i muntatge de jocs infantils a les places del Blanquer, les Illes Balears i el Lledoner. La inversió total que es realitza serà de quasi 170.000 euros amb l’IVA inclòs.

La reforma del Blanquer, l’executarà Construcciones Vari-Surex per 58.662 euros més IVA. El projecte permetrà ampliar i millorar la zona destinada a parc infantil. També es preveu millorar la senyalització dels usos permesos dins la plaça.

L’obra inclourà una important actuació a la zona infantil amb una nova pavimentació i millora de les zones verdes. A la vegada es col·locaran nous aparells de jocs infantils. Després de la reforma la superfície de jocs infantils creixerà fins arribar als 460 metres quadrats, a més dels 100 metres del nou pipicà.

L’empresa ha presentat com a millores la poda dels pins existents i retirada de restes, la sembra de vegetació nova compatible amb els pins, la substitució de la font existent i la col·locació de dues fonts noves, un nou sistema de reg i nous elements de mobiliari urbà.

Pel que fa als jocs infantils, l’empresa Savia Proyectos y Mantenimientos durà a terme aquesta actuació valorada en 76.286 euros més IVA. Entre les millores ofertes hi ha 11.000 euros més en jocs infantils, un termini de garantia i manteniment de 3 anys, 5 anys per trencament o fallides del joc i 10 anys en les fustes, i 15 anys per oxidació, a més d’un manteniment valorat en 6.000 euros anuals.

Amb referència al cementeri municipal, serà l’empresa Finques La Trapa qui faci la reforma per un total de 65.450 euros més IVA. El constructor haurà de subministrar i instal·lar tres grans portes noves a diferents entrades per un valor total de més de 10.000 euros.

Compartir

Newsletter Image