teatre 33a
Mostra de teatre
INFANTIL I JUVENIL 2023 15 MAIG > 1 JUNY
inclassic 9 > 30 JUNY 2023 Incart XVII EDICIÓ 2023 5 MAIG > 3 JUNY Tu decideixes. Destinam 300.000 euros perquè la ciutadania
DECIDEIXI les propostes que necessita la nostra ciutat.
Pressuposts PARTICIPATIUS 2023
Newsletter Image