AGENDA CULTURAL

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 19.30 h del dijous dia 30 de gener de 2020, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del dia: Aprovació de l’acta […]

EXPOSICIONS