FORMULARI DE CONTACTE AMB L'AJUNTAMENT

PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament: Responsable: AJUNTAMENT D ́INCA. CIF: P0702700F. Domicili: plaça d ́Espanya, 1 - 07300 Inca (Illes Balears). Direcció electrònica: protecciodedades@ajinca.net. Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis. Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: Administracions Públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició. Més informació del tractament: https://incaciutat.com.

DEPARTAMENT DE PREMSA I COMUNICACIÓ

  • Edelmira Oses Gil

  • Directora de comunicació

  • 871 914 107 – Ext. 105

  • comunicacio@ajinca.net

  • Pl. d'Espanya, 1 Ajuntament d'Inca