SERVEIS I ESPAI PÚBLIC

D'aquesta àrea depèn el funcionament dels serveis bàsics del municipi, com són l'enllumenat, les aigües, la neteja viària, la recollida de fems, el reciclatge o el manteniment dels parcs i jardins.

Per a qualsevol consulta sobre les seves competències està a disposició del ciutadà el telèfon gratuït 871 914 200.

Competències:

  • Gestió dels residus
  • Neteja viària.
  • Enllumenat públic.
  • Subministrament domiciliari d'aigua potable.
  • Servei de clavegueram. Depuradora.
  • Control d’aigües.
  • Pavimentació de vies públiques.
  • Parcs, jardins i pla municipal de l’arbrat.
  • Planificació, preparació i execució dels projectes d'inversió de serveis.
  • Conservació i manteniment dels béns de domini públic local, parcs, jardins i vies públiques municipals, tant urbanes com rurals.

Normativa:

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image