TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

S'ocupa de la promoció turística d'Inca en totes les seves vessants.

Competències:

 • Planificació i impuls de mesures per al foment del turisme.
 • Coordinació amb les altres àrees municipals amb la intenció de promoure la ciutat en el món del turisme.
 • Organització d'activitats i esdeveniments amb la finalitat de promoure la ciutat en el món comercial i el món turístic.
 • Promoció i suport a activitats relacionades amb el món de la gastronomia i la restauració.
 • Promoció de les activitats lúdiques amb la intenció d’atreure visitants de tot tipus a la ciutat, tant en l’àmbit comercial com en el turístic.

PROMOCIÓ ECONÓMICA I ECONOMIA LOCAL

És el punt de contacte de l'Ajuntament amb el sentir del teixit comercial i industrial de la ciutat, i l'encarregada de coordinar actuacions conjuntes entre el consistori i els comerciants.

Competències:

 • Promoció de les activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic.
 • Desenvolupament econòmic local i promoció turística.
 • Potenciació de la ciutat en el camp del turisme i de la imatge en els àmbits nacional i internacional.
 • Suport a la creació de nous establiments en el marc de ciutat comercial.
 • Impuls, coordinació i execució de projectes de col·laboració amb institucions públiques i privades a favor de la promoció del sector.
 • Campanyes de dinamització, coordinació del comerç i el turisme, millora de la informació.
 • Impuls de plans de dinamització de la ciutat com a centre comercial a cel obert.
 • Col·laboració amb agents econòmics i socials que actuen a la localitat.
 • Obtenció de fons per a la iniciativa local que permetin el desenvolupament del municipi en l'àmbit econòmic.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image