IncaBusiness

CULTURA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Aquesta àrea és la responsable de dur a terme tota la programació anual d'actes de caire cultural com ara concerts i exposicions. Porta la gestió dels espais culturals públics de la ciutat.

Competències:

 • Consell municipal de Cultura.
 • Biblioteques i arxius.
 • Servei i programes de normalització lingüística.
 • Seguiment d’estudis, compilacions, recerques i altres de la història d’Inca.
 • Edicions i publicacions municipals.
 • Programes d’activitats culturals i teatrals.
 • Divulgació del patrimoni històric i cultural.

CLAUSTRE DE SANT DOMINGO

 • DIRECCIÓ: Avinguda de les Germanies, 2.
 • HORARI: de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h; dissabtes, de 8.30 a 13.15 h. Del darrer dia del curs escolar al 31 d'agost, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.
 • SALA D'ESTUDI. Planta baixa.
 • BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1a planta. Tel. 871 914 507/508 - Fax 871 914 599 - biblioteca@ajinca.net.
 • ARXIU MUNICIPAL. 2a planta. Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h. Cita prèvia: arxiumunicipal@ajinca.net.
 1.  
 1. BIBLIOTECA MUNICIPAL
  • Per accedir al servei de préstec, es necessita un carnet de soci que permet accedir al servei de préstec de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma i d’altres biblioteques associades. El carnet de soci té una durada de deu anys i és personal i intransferible.
  • Es poden agafar els llibres dels prestatges, però, una vegada utilitzats, s’han de deixar damunt la taula. Nosaltres els col·locarem.
  • Es poden treure en préstec fins a un màxim de 15 obres a la vegada: 7 llibres (disponibles durant vint-i-un dies), 5 audiovisuals amb carnet adult i 2 amb carnet infantil (disponibles durant set dies) i 3 revistes (disponibles durant set dies).
  • Es pot fer el préstec del material fins als 15 minuts previs al tancament de la Biblioteca, ja que es necessita aquest temps per a feines internes de la Biblioteca. Així mateix, el servei de WIFI.
  • Els materials en préstec han de retornar-se puntualment. Fins a la seva devolució, el soci morós quedarà privat de l’ús del servei préstec, de consulta i d’internet.
  • Els llibres ubicats al dipòsit s’han de sol·licitar amb 24 hores d’antelació.
  • No es poden treure en préstec les obres de consulta general, els exemplars que tenen caràcter d’únics, les edicions anteriors a l’any 1960, els documents de la col·lecció local i altres obres d’interès.
  • El catàleg de la Biblioteca d’Inca es troba al Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (https://cabib.uib.es/screens/menu_cat.html), a on es poden gestionar els préstecs, fer reserves i activar l’historial com a usuari registrat.
  • Es recorda que la Biblioteca no és un lloc per menjar, beure o fumar. Esperam la col·laboració de totes les persones usuàries per a mantenir el silenci necessari a aquest espai.
  • Es precisa la col·laboració de totes les persones usuàries per a la conservació en bon estat tant dels materials prestats com de la col·lecció de documents, de les instal·lacions i dels serveis de la Biblioteca.
  • L’incompliment reiterat de les normes de préstec o la no-reposició dels exemplars perduts o deteriorats poden ser motiu de retirada temporal o definitiva del carnet de soci.
  • Normativa de préstec personal per a les biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca (BOIB núm. 31 04/03/2008).
 2. ARXIU MUNICIPAL
  • L’Arxiu Municipal és el servei públic que s’encarrega de la conservació, l’organització, la descripció i la difusió de la documentació. Es custodia, principalment, el conjunt de documents produïts o rebuts per l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions al llarg de la història, que contenen informació utilitzada per a l’acció administrativa, la informació ciutadana, la recuperació de la memòria de la ciutat i la investigació.
  • Els orígens de l’arxiu es remunten a l’Edat Mitjana, com l’espai destinat a emmagatzemar els documents de la Universitat d’Inca, precedent de l’Ajuntament. D’aquesta època data el document més antic que es conserva, un fragment d’un llibre de registres notarials de l’any 1381, si bé hi ha un considerable buit documental fins al segle XVI.
  • Una de les sèries més importants són els llibres de determinacions de consells, que recullen els acords i deliberacions de la Universitat sobre els temes més diversos. El llibre més antic data de 1566-1595 i, juntament amb la seva sèrie successora, les actes del plenari, arriba de forma pràcticament ininterrompuda fins a l’actualitat. Altres sèries destacades de l’Antic Règim són els cadastres i estims, els llibres del clavari o la documentació generada a la cúria del batle, que tenia funcions judicials.
  • A partir del segle XIX es va iniciar el procés de construcció de l’estat liberal a Espanya i apareixen sèries relacionades amb el nou caràcter d’unitat administrativa dels municipis, com els expedients d’allistament per al servei militar, els padrons de població, on s’inclouen les dades de tots els habitants, els registres de les contribucions territorials (urbana, agrària i pecuària) o les matrícules industrials, que reflecteixen l’activitat econòmica de la localitat. Per a l’època contemporània, també resulta de gran importància la sèrie de correspondència.
  • Els expedients de llicència d’obra particular es conserven de forma continuada des de 1864 i constitueixen la sèrie documental més consultada. Contenen plànols i/o detalls tècnics de totes les construccions i reformes d’edificis realitzades a Inca.
  • La consulta dels documents de l’Arxiu està oberta a tota la ciutadania, sense més limitació que la protecció de les dades personals, l’estat de conservació o aquelles que determini la legislació vigent.
  • Els treballs d’ordenació de l’arxiu han comptat amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, que va concedir a l’Ajuntament d’Inca una subvenció de 7.621,76 euros dins el marc de la convocatòria d’ajuts per a l’organització d’arxius municipals de 2021.

  INSTRUCCIÓ SOBRE CONSULTES D’ORDRE EXTERN A L’ARXIU MUNICIPAL

   

   

 3. SERVEIS CULTURALS I EDUCATIUS
  • ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC EN CATALÀ, dinamització, formació, edicions municipals, activitats literàries.
  • SUPORT I COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS CULTURALS LOCALS (Unió Musical Inquera, Orfeó l’Harpa d’Inca, Obra Cultural Balear d’Inca, Fundació Cultural Es Convent, Associació Filatèlica, Revetlers des Puig d’Inca, Revetla d’Inca, AV Es Blanquer, etc.).
  • COL·LABORACIÓ AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI.
  • VISITES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: visites comentades a la Biblioteca del Claustre de Sant Domingo (reserva i confirmació prèvies a la Biblioteca).
  • PROGRAMA DE VISITES COMENTADES A EXPOSICIONS: Sa Quartera Centre d’Art, Claustre de Sant Domingo, Museu del Calçat, altres exposicions puntuals; cal consultar-ho segons programació amb l’Àrea de Cultura i Educació.
  • AJUNTAMENT PORTES OBERTES: programa visites guiades a l’edifici municipal de la plaça d’Espanya, per a alumnes de primària (cal consultar altres nivells).
  • CONCERTS PEDAGÒGICS I AUDICIONS TRIMESTRALS: d’acord amb la programació de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell, cal confirmar calendari.
  • GESTIÓ/CESSIÓ D’ESPAIS CULTURALS MUNICIPALS: Casal de Cultura, Claustre de Sant Domingo.
  • COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS CULTURALS: Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Fundació ACA, Fundació “la Caixa”, Obra Social “Sa Nostra”, etc.
  • PARTICIPACIÓ EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS: CEIP Ponent, CEIP Llevant, CEIP Miquel Duran i Saurina, IES Berenguer d’Anoia, IES Pau Casesnoves, CEPA Francesc de Borja Moll, Escola Oficial d’Idiomes, Centre de Professors.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image