CULTURA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Aquesta àrea és la responsable de dur a terme tota la programació anual d'actes de caire cultural com ara concerts i exposicions. Porta la gestió dels espais culturals públics de la ciutat.

Competències:

 • Consell municipal de Cultura.
 • Biblioteques i arxius.
 • Servei i programes de normalització lingüística.
 • Seguiment d’estudis, compilacions, recerques i altres de la història d’Inca.
 • Edicions i publicacions municipals.
 • Programes d’activitats culturals i teatrals.
 • Divulgació del patrimoni històric i cultural.

Edicions municipals en format descarregable

BIBLIOTECA MUNICIPAL

 • BIBLIOTECA MUNICIPAL D'INCA. Avinguda de les Germanies, 2, 1a. planta
 • SALA D'ESTUDI. Avinguda de les Germanies, 2, planta baixa
 • BIBLIOPISCINA. Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

 • Normativa de préstec personal per a les biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca (BOIB núm. 31 04/03/2008)
 • Normes d'ús de la Biblioteca Municipal d'Inca:
  • Recordau que la Biblioteca no és un lloc per menjar, beure o fumar i que esperam la vostra col·laboració per mantenir el silenci necessari a aquest espai.
  • Comptam amb vosaltres per conservar en bon estat tant la col·lecció de documents com les instal·lacions i els serveis de la Biblioteca.
  • Podeu agafar els llibres dels prestatges, però, una vegada utilitzats, deixau-los a la vostra taula. Nosaltres ja els col·locarem.
  • Per accedir al servei de préstec, necessitau d’un carnet de soci que té una durada de deu anys.
  • El carnet és personal i intransferible, i cal presentar-lo per utilitzar el servei.
  • Podeu treure en préstec fins a un màxim de 15 obres a la vegada: 7 llibres (disponibles durant vint dies), 5 audiovisuals (disponibles durant set dies) i 3 revistes (disponibles durant set dies).
  • Conservau en bon estat els materials prestats, així una altra persona podrà fer-ne ús.
  • No podem fer-vos préstec durant els 15 minuts previs al tancament del Claustre. Necessitam aquest temps per a feines internes de la Biblioteca.
  • Els materials en préstec han de retornar-se puntualment. Fins a la seva devolució, el soci morós quedarà privat de l’ús del servei préstec i de consulta.
  • No es poden treure en préstec les obres de consulta general, els exemplars que tenen caràcter d’únics, les edicions anteriors a l’any 1960, els documents de la col·lecció local i altres obres d'interès.
  • L’incompliment reiterat de les normes de préstec o la no-reposició dels exemplars perduts o deteriorats poden ser motiu de retirada temporal o definitiva del carnet de soci.
  • El carnet de les Biblioteques Municipals d’Inca permet també accedir al servei de préstec de la resta de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca i d’altres biblioteques associades.

ARXIU MUNICIPAL

 • ADREÇA. Avinguda de de les Germanies, 2, 2a planta
 • HORARI. De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
 • CITA PRÈVIA. arxiumunicipal@ajinca.net

L’Arxiu Municipal és el servei públic que s’encarrega de la conservació, l’organització, la descripció i la difusió de la documentació. Es custodia, principalment, el conjunt de documents produïts o rebuts per l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions al llarg de la història, que contenen informació utilitzada per a l’acció administrativa, la informació ciutadana, la recuperació de la memòria de la ciutat i la investigació.

Els orígens de l’arxiu es remunten a l’Edat Mitjana, com l’espai destinat a emmagatzemar els documents de la Universitat d’Inca, precedent de l’Ajuntament. D’aquesta època data el document més antic que es conserva, un fragment d’un llibre de registres notarials de l’any 1381, si bé hi ha un considerable buit documental fins al segle XVI.

Una de les sèries més importants són els llibres de determinacions de consells, que recullen els acords i deliberacions de la Universitat sobre els temes més diversos. El llibre més antic data de 1566-1595 i, juntament amb la seva sèrie successora, les actes del plenari, arriba de forma pràcticament ininterrompuda fins a l’actualitat. Altres sèries destacades de l’Antic Règim són els cadastres i estims, els llibres del clavari o la documentació generada a la cúria del batle, que tenia funcions judicials.

A partir del segle XIX es va iniciar el procés de construcció de l’estat liberal a Espanya i apareixen sèries relacionades amb el nou caràcter d’unitat administrativa dels municipis, com els expedients d’allistament per al servei militar, els padrons de població, on s’inclouen les dades de tots els habitants, els registres de les contribucions territorials (urbana, agrària i pecuària) o les matrícules industrials, que reflecteixen l’activitat econòmica de la localitat. Per a l’època contemporània, també resulta de gran importància la sèrie de correspondència.

Els expedients de llicència d’obra particular es conserven de forma continuada des de 1864 i constitueixen la sèrie documental més consultada. Contenen plànols i/o detalls tècnics de totes les construccions i reformes d’edificis realitzades a Inca.

La consulta dels documents de l’Arxiu està oberta a tota la ciutadania, sense més limitació que la protecció de les dades personals, l’estat de conservació o aquelles que determini la legislació vigent.

Els treballs d'ordenació de l'arxiu han comptat amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, que va concedir a l'Ajuntament d'Inca una subvenció de 7.621,76 euros dins el marc de la convocatòria d'ajuts per a l'organització d'arxius municipals de 2021.

NOTÍCIES RELACIONADES