CULTURA I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Aquesta àrea és la responsable de dur a terme tota la programació anual d'actes de caire cultural com ara concerts i exposicions. Porta la gestió dels espais culturals públics de la ciutat.

Competències:

 • Consell municipal de Cultura.
 • Biblioteques i arxius.
 • Servei i programes de normalització lingüística.
 • Seguiment d’estudis, compilacions, recerques i altres de la història d’Inca.
 • Edicions i publicacions municipals.
 • Programes d’activitats culturals i teatrals.
 • Divulgació del patrimoni històric i cultural.

BIBLIOTECA MUNICIPAL D'INCA

 • BIBLIOTECA MUNICIPAL D'INCA. Avinguda de les Germanies, 2, 1a. planta
 • SALA D'ESTUDI. Avinguda de les Germanies, 2, planta baixa
 • BIBLIOPISCINA. Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

Normes d'ús de la Biblioteca Municipal d'Inca:

 1. Recordau que la Biblioteca no és un lloc per menjar, beure o fumar i que esperam la vostra col·laboració per mantenir el silenci necessari a aquest espai.
 2. Comptam amb vosaltres per conservar en bon estat tant la col·lecció de documents com les instal·lacions i els serveis de la Biblioteca.
 3. Podeu agafar els llibres dels prestatges, però, una vegada utilitzats, deixau-los a la vostra taula. Nosaltres ja els col·locarem.
 4. Per accedir al servei de préstec, necessitau d’un carnet de soci que té una durada de deu anys.
 5. El carnet és personal i intransferible, i cal presentar-lo per utilitzar el servei.
 6. Podeu treure en préstec fins a un màxim de 15 obres a la vegada: 7 llibres (disponibles durant vint dies), 5 audiovisuals (disponibles durant set dies) i 3 revistes (disponibles durant set dies).
 7. Conservau en bon estat els materials prestats, així una altra persona podrà fer-ne ús.
 8. No podem fer-vos préstec durant els 15 minuts previs al tancament del Claustre. Necessitam aquest temps per a feines internes de la Biblioteca.
 9. Els materials en préstec han de retornar-se puntualment. Fins a la seva devolució, el soci morós quedarà privat de l’ús del servei préstec i de consulta.
 10. No es poden treure en préstec les obres de consulta general, els exemplars que tenen caràcter d’únics, les edicions anteriors a l’any 1960, els documents de la col·lecció local i altres obres d'interès.
 11. L’incompliment reiterat de les normes de préstec o la no-reposició dels exemplars perduts o deteriorats poden ser motiu de retirada temporal o definitiva del carnet de soci.
 12. El carnet de les Biblioteques Municipals d’Inca permet també accedir al servei de préstec de la resta de biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca i d’altres biblioteques associades.

NOTÍCIES RELACIONADES