L’Ajuntament d’Inca, en col·laboració amb l’entitat Comunitart, convoca el Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca 2024 en el marc dels actes de la Festa del Llibre.

  1. CATEGORIES. Es fixen les següents: 1. Alumnes de primària. 2. Alumnes de primer cicle de secundària.
  2. MODALITATS. Cada concursant només hi podrà participar en una de les dues modalitats. S’estableixen les següents: 1. Redacció. 2. Glosat.
  3. IDIOMA. ELs treballs s’han de realitzar en llengua catalana.
  4. TEMÀTICA. En cada una de les modalitats serà la següent: 1. Redacció: «Aquell racó d’Inca tan especial». 2. Glosat: «Allò que d’Inca m’agrada més».
  5. INSCRIPCIONS I TERMINIS. Els centres que hi vulguin participar s’hauran d’inscriure mitjançant correu electrònic adreçat a l’Àrea de Cultura (cultura@incaciutat.com) des del moment en què es faci pública la convocatòria fins al dimecres 27 de marçEls centres escolars han d’organitzar les proves que considerin necessàries per seleccionar 8 alumnes per categoria que participaran en el Concurs. El nombre d’alumnes que hi prenguin part no podrà ser inferior a 6. Els alumnes seleccionats hauran de realitzar la seva redacció o glosat en la forma que el seu centre educatiu ho determini. Posteriorment, cada centre participant haurà de remetre les redaccions a l’Àrea de Cultura municipal abans del dimarts 9 d’abril, ja sigui de manera presencial o bé escanejades per correu electrònic a l’adreça cultura@incaciutat.com.
  6. PREMIS. D’entre totes les persones participants, el jurat en seleccionarà una de cada centre i de cada categoria, que rebrà un lot de llibres i un diploma com a guanyador/a. La resta de participants rebrà un llibre i un diploma de participació. Cada centre escolar participant rebrà la quantitat econòmica de 120 € a través de transferència bancària, que es destinaran a l’alumnat participant i al mateix centre educatiu per a l’adquisició de material escolar. El lliurament de premis es durà a terme el dia 23 d’abril a les 18 h al Claustre de Sant Domingo (av. de les Germanies, 2).
  7. PUBLICACIÓ. Les redaccions i gloses guanyadores del Concurs seran publicades a la web de l’Ajuntament d’Inca.
  8. JURAT. Serà format per la regidora de Cultura, personal tècnic de l’Àrea i un representant de l’entitat Comunitart. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.

El fet d’inscriure-s’hi suposa l’acceptació total de les bases d’aquest concurs.

Compartir

Newsletter Image