INNOVACIÓ I EMPRESA

Competències:

 • Indústria: activitat econòmica i desenvolupament local. Estructures necessàries per al desenvolupament de l'activitat econòmica: indústria, mercats, mercats ambulants...
 • Agència de Desenvolupament Local: assessorament a emprenedors en la creació de noves empreses.
 • Obtenció de fons per a la iniciativa empresarial local que permetin el desenvolupament del municipi en l'àmbit econòmic.
 • Promoció del desenvolupament de l'esperit de la cultura emprenedora.
 • Col·laboració, assessorament tècnic i optimització de la viabilitat de les iniciatives empresarials.
 • Col·laboració amb diverses iniciatives que en l'àmbit local o en les seves àrees d'influència puguin desenvolupar entitats i associacions locals en tema d'innovació i noves vies de mercat.
 • Gestió de convenis de col·laboració entre diferents entitats i l'Ajuntament.

MERCATS I CONSUM

Aquesta àrea gestiona i organitza els mercats municipals.

El mercat més important es pot trobar tots els dijous de l'any entre els carrers més comercials de la ciutat.

Competències:

 • Seguiment del Mercat Cobert.
 • Organització i seguiment del mercat setmanal del dijous i dels mercats de barriada.
 • Organització i seguiment del Mercadet artesanal.
 • Organització i seguiment del Mercadet de Nadal.
 • Organització i seguiment del Mercat dels encants o altres mercadets que es puguin organitzar.
 • Promoció del mercat: pla de màrqueting dels mercats municipals.
 • Escorxador municipal.
 • Oficina d'Informació al Consumidor.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image