• A primera hora, personal habilitat per l’Ajuntament prendrà la temperatura corporal a tots els venedors per tal de comprovar que no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • Els comerciants han de tenir a la vista i a disposició dels compradors gels hidroalcohòlics o desinfectants.
  • Se senyalitzarà un circuit únic de circulació, per tal de generar fluxos de moviment d’una única direcció.
  • Se senyalitzarà la distància social de seguretat de 2 metres entre la parada i els vianants.
  • S’ha de controlar que es respecti la distància social de seguretat de 2 metres entre els clients.
  • És obligatori l’ús de mascareta, tant pels comerciants com pels clients.
  • Està totalment prohibit que els clients toquin el gènere.

Compartir

Newsletter Image