IGUALTAT

  • L'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Inca es va crear l'any 2016, abans del conveni amb el Consell de Mallorca per a la creació de l'Espai Dona. Tot i haver creat l'àrea, no hi havia personal tècnic. La regidora d'aquell moment, conjuntament amb l'Agent d'Igualtat del Consell de Mallorca, impulsaven totes les activitats dins l'àmbit d'igualtat que es feien a Inca.
  • Al febrer de 2017, gràcies al projecte "Joves qualificats", es va comptar amb una jove qualificada que va desenvolupar el projecte "La igualtat en joc" fins al novembre del mateix any.
  • Al desembre de 2017, es va comptar novament amb una jove qualificada que en sis mesos va desenvolupar el Pla d'Igualtat Municipal i el Pla Intern d'Inca.
  • A l'agost de 2018, es varen aconseguir crear dues places pròpies: la de Tècnica d'Igualtat, que des d'aquell dia fins a l'actualitat està coberta amb un interinatge, i la plaça d'Ordenança per a la gestió logística de l'Espai Dona.
  • L'Àrea d'Igualtat segueix obtenint l'ajuda de persones joves qualificades i de persones treballadores del SOIB-Visibles. Generalment, una persona per any.
  • L'any 2020 s'ha signat un conveni de pràctiques amb Son Llebre, mitjançant el qual una persona de l'alumnat d'FP de Prevenció de la Violència de Gènere farà les seves pràctiques curriculars a l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Inca.

Competències:

  • La promoció de la transversalitat de la igualtat de gènere a les accions de totes les àrees de l'Ajuntament.
  • La promoció de la igualtat i de la prevenció de la violència de gènere a tot el municipi i a tots els àmbits.
  • A més, de forma conjunta amb el Consell de Mallorca, la funció de gestió d'aquests, programant les seves activitats i tenint cura del manteniment adequat de les instal·lacions.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image