MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

L'Àrea de Medi Ambient fa feina per desenvolupar actuacions destinades a conscienciar la ciutadania de la necessitat de cuidar el nostre entorn. També s'ocupa de diferents tasques relacionades amb la recollida selectiva conjuntament amb l'Àrea de Serveis. L’època de perill d’incendis forestals a les Illes Balears és el període comprès entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període es prohibeix fer foc.

Competències:

 • Protecció del medi ambient.
 • Promoció de mesures per a la sostenibilitat del municipi.
 • Promoció i execució d’espais mediambientals.
 • Gestió del Parc del Serral.
 • Desenvolupament d’activitats mediambientals.
 • Horts urbans.
 • Control de la població d’animals.
 • Desinfecció, desinsectació i desratització.
 • Canera municipal i centres d'acolliment d'animals.

BUTLLETINS AMBIENTALS

L’objectiu d’aquest butlletí és conscienciar els inquers en la necessitat de mantenir costums cívics i sostenibles. En aquest fullet trobareu notícies d’actualitat, consells i recomanacions sobre el medi ambient relacionades amb el municipi.

CONTROL DE QUALITAT DE L’AIRE

Informes de les campanyes de control de qualitat de l’aire realitzades amb la unitat mòbil del Govern de les Illes Balears

Més informació a la pàgina de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

MOBILITAT SOSTENIBLE

La mobilitat sostenible consisteix a maximitzar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic en detriment dels desplaçaments en transport privat. Des de l’Ajuntament d’Inca us volem animar a anar a peu o amb bicicleta en trajectes curts. Amb l’ajut de tots aconseguirem estalviar energia i reduir les emissions de gasos contaminants.

PARC DEL SERRAL DE LES MONGES

El Parc des Serral de les Monges és una zona verda urbana, amb una extensió de gairebé 74.000 m2.

Amb aquest espai es pretén conservar i restaurar espècies i comunitats biològiques autòctones, recuperar zones degradades, conservar i restaurar elements arquitectònics històrics, així com disposar d’una zona d’oci i d’agricultura ecològica per als ciutadans, de sortida per als escolars i de difusió d’informació ambiental.

Per tot això, en aquest moment el Parc disposa de diferents espais, entre els quals es troben:

 • Zona d’oci amb torradores i taules.
 • Galliner de conservació de raça autòctona.
 • Zona d’horts ecològics urbans per a grups, associacions o particulars d’Inca.
 • Hivernacle de plantes autòctones.
 • Zona de plantes aromàtiques pròpies de la flora balear.
 • Espai d’horta on hi ha hortalisses i arbres fruiters.
 • Zona canina perquè els cans puguin estar amollats.
 • Reforestació i repoblació de zones degradades.
 • Diversitat d’espècies vegetals al seu jardí forestal i zona per a l’albirament d’aus.
 • Centre de recepció-aula de natura.

El Parc disposa de tres entrades: pel carrer de les Marjades, pel carrer dels Molins i pel carrer de les Monges (davant el portal del monestir de Sant Bartomeu). Només s’hi pot accedir caminant, i els únics vehicles autoritzats són els dels serveis municipals. El Parc disposa de taules, bancs i torradores. Al Parc no es disposa de llenya per oferir als usuaris. Dins el Parc hi ha banys públics adaptats a persones amb mobilitat reduïda oberts durant l’horari d’obertura del Parc. És obligatori separar els residus de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig, i dipositar-los als seus contenidors específics. Hi està permesa l’entrada dels cans, sempre que es duguin fermats tal com estableixen les ordenances municipals. Així i tot, dins el Parc trobam el parc caní, que és una zona acotada a on es poden tenir amollats. L’horari del Parc és de dilluns a diumenge de 10 a 17 hores a l’hivern i de 10 a 20 hores a l’estiu.

El període per poder fer foc és el comprès entre el 16 d’octubre i el 30 d’abril. Cal que entre tots conservem aquest espai, del qual podem gaudir. Per això hem de col·laborar deixant el Parc millor del que l’hem trobat.

Finalitzat el procés d’adjudicació de les parcel·les d’horts urbans. Es poden presentar noves sol·licituds, les quals formaran una llista d’espera segons l’ordre d’entrada al registre. Quan per qualsevol causa es produeixi una baixa s’adjudicarà la parcel·la per ordre d’aquesta llista d’espera.

Si hi estau interessats, heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament d’Inca i registrar la sol·licitud corresponent amb les vostres dades, juntament amb el vostre document d’identitat.

Les parcel·les s’adjudicaran segons ordre d’entrada al registre. Així mateix, les sol·licituds que restin fora de les adjudicacions formaran part d’una llista d’espera i podran accedir a una de les parcel·les en cas de baixa d’algun dels adjudicataris.

Requisits:

 • Ser veí o veïna d’Inca amb una antiguitat mínima de 2 anys.
 • No conviure en el mateix domicili amb algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.
 • No formar part de la mateixa unitat familiar d’algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.

Documents:

NOTÍCIES RELACIONADES