MÓN RURAL, MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

L'Àrea de Medi Ambient fa feina per desenvolupar actuacions destinades a conscienciar la ciutadania de la necessitat de cuidar el nostre entorn. També s'ocupa de diferents tasques relacionades amb la recollida selectiva conjuntament amb l'Àrea de Serveis. L’època de perill d’incendis forestals a les Illes Balears és el període comprès entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos.

PERÍODE PER FER FOC:

COMPETÈNCIES:

 • Protecció del medi ambient.
 • Promoció de mesures per a la sostenibilitat del municipi.
 • Promoció i execució d’espais mediambientals.
 • Gestió del Parc del Serral.
 • Desenvolupament d’activitats mediambientals.
 • Horts urbans.
 • Control de la població d’animals.
 • Desinfecció, desinsectació i desratització.
 • Canera municipal i centres d'acolliment d'animals.

NORMATIVA:

PARC DEL SERRAL DE LES MONGES

El Parc des Serral de les Monges és una zona verda urbana, amb una extensió de gairebé 74.000 m2. Amb aquest espai es pretén conservar i restaurar espècies i comunitats biològiques autòctones, recuperar zones degradades, conservar i restaurar elements arquitectònics històrics, així com disposar d’una zona d’oci i d’agricultura ecològica per als ciutadans, de sortida per als escolars i de difusió d’informació ambiental.

ZONES:

 • Zona d’oci amb torradores i taules.
 • Zona d’horts ecològics urbans per a grups, associacions o particulars d’Inca.
 • Zona de plantes aromàtiques pròpies de la flora balear.
 • Espai d’horta on hi ha hortalisses i arbres fruiters.
 • Zona canina perquè els cans puguin estar amollats.
 • Reforestació i repoblació de zones degradades.
 • Diversitat d’espècies vegetals al seu jardí forestal i zona per a l’albirament d’aus.
 • Centre de recepció-aula de natura.

El Parc disposa de taules, bancs i torradores però no es disposa de llenya per oferir als usuaris. És obligatori separar els residus de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i  rebuig, i dipositar-los als seus contenidors específics. Hi està permesa l’entrada dels cans, sempre que es duguin fermats tal com estableixen les ordenances municipals. Així i tot, dins el Parc trobam el parc caní, que és una zona acotada a on es poden tenir amollats.

HORARI (DE DILLUNS A DIUMENGE):

 • D'octubre a abril, de 7 a 19 h.
 • De maig a setembre, de 7 a 21 h.

NORMATIVA:

HORTS URBANS

Els horts urbans són espais de terra d’ús hortícola ubicats en zones urbanes o periurbanes que fomenten les relacions socials, creen una alternativa per al temps lliure, suposen un benefici econòmic i de saluti esdevenen una eina d’educació cívica i de conscienciació ambiental.

Degut a la demanda social de la possibilitat de cultivar les nostres verdures a causa de la pèrdua de qualitat alimentària, el deteriorament general del medi ambient i la necessitat de gaudir d'un temps, una activitat i un espai a l'aire lliure, l'Ajuntament d’Inca inicià aquest projecte amb a finalitat d'aconseguir una ciutat més sostenible i una millor qualitat de vida dels seus habitants, mitjançant la recuperació de l'agricultura tradicional i integrant el camp a la ciutat.

Al nostre municipi comptam amb un espai públic com és el Parc del Serral de ses Monges, on s'ha destinat una superfície suficient per dur a terme la creació de 36 horts ecològics de 50 m2 cada un d'ells.

Aquests horts estan destinats a qualsevol persona física resident i empadronada al municipi d'Inca i/o associacions sense ànim de lucre de caire ecològic, que no disposi de cap altre hort o terreny de conreu al municipi, i que no s'hagi adjudicat, anteriorment, una altra parcel·la o hort a un membre de la  mateixa unitat familiar.

Seran factors prioritaris per l'adjudicació les següents situacions:

 • Persones a l'atur.
 • Majors de 60 anys, jubilats o pensionistes.
 • Associacions o entitats sense ànim de lucre de caire ecologista, pedagògic, terapèutic, social o cientifico - tècnic. En tot cas caldrà la designació d'una persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació.
 • Persones amb risc d'exclusió social.

NORMATIVA:

DOCUMENTS:

COLÒNIES FELINES CONTROLADES

Els moixos ferals o assilvestrats són nombrosos a Inca. Sense control sanitari ni reproductiu es reprodueixen amb facilitat. A més, són vulnerables a tot tipus de malalties i perills, i la proliferació de moixos en determinats solars i espais públics pot originar molèsties als veïns i afecta el benestar dels animals per les males condicions sanitàries. La colònia de moixos controlada són moixos que formen part de la fauna urbana i rural del municipi. Són alimentats, esterilitzats i tenen una sèrie de cures necessàries per assegurar el benestar de tots, tant felins com humans. Davant l'existència de la gran quantitat de moixos de carrer, l'Ajuntament està duent a terme el control d'aquestes colònies. Els exemplars que en formen part són capturats, passen un control veterinari i s'esterilitzen; d'aquesta manera es redueixen els problemes associats amb aquests animals. Els moixos que per caràcter es podrien adoptar es donen; els que són insociables es retornen al carrer i duen una marca a l'orella en forma de V per poder-los identificar. Aquests seran alimentats per persones voluntàries i controlats per l'Associació Tall d'Orella, qui en du un estricte i rigorós control. Aquelles colònies que per ubicació puguin ser més problemàtiques s'intenten reubicar.

BENEFICIS:

 • S'eliminen les molèsties que causa el zel (bregues i renous).
 • Es millora la salut i la qualitat de vida dels moixos.
 • Es millora la convivència entre veïns.
 • En entorns urbans els moixos són un factor molt important per al control de
  rosegadors i insectes.

NORMATIVA:

DOCUMENTS:

BUTLLETINS AMBIENTALS

L’objectiu d’aquest butlletí és conscienciar els inquers en la necessitat de mantenir costums cívics i sostenibles. En aquest fullet trobareu notícies d’actualitat, consells i recomanacions sobre el medi ambient relacionades amb el municipi.

MESURES SOSTENIBLES

 

La ciutat d'Inca gestiona amb mètodes de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis municipals i la protecció de l'entorn, conforme amb els principis de conservació i millora del medi ambient per una qualitat de vida saludable i sostenible.

La mobilitat sostenible consisteix a maximitzar els desplçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic en detriment dels deplaçaments en transport privat. Des de l'Ajuntament d'Inca us volem animar a anar a peu o amb bicicleta en trajectes curts. Amb l'ajut de tots aconseguirem estalviar energia i reduir les emissions de gasos contaminants.

DOCUMENTS:

AGENDA LOCAL 21

Tota la informació relacionada amb les iniciatives i activitats medi ambientals que es duen a terme al municipi d'Inca.

NOTÍCIES RELACIONADES

Newsletter Image