MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

El Área de Medio Ambiente trabaja para desarrollar actuaciones destinadas a concienciar a la ciudadanía de la necesidad de cuidar nuestro entorno. También se ocupa de diferentes tareas relacionadas con la recogida selectiva conjuntamente con el Área de Servicios.

La época de peligro de incendios forestales en las Islas Baleares es el período comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, ambos inclusive. Durante este periodo se prohíbe hacer fuego.

Competencias:

 • Protección del medio ambiente.
 • Promoción de medidas para la sostenibilidad del municipio.
 • Promoción y ejecución de espacios medioambientales.
 • Gestión del Parque del Serral.
 • Desarrollo de actividades medioambientales.
 • Huertos urbanos.
 • Control de la población de animales.
 • Desinfección, desinsectación y desratización.
 • Perrera municipal y centros de acogida de animales.

BOLETINES AMBIENTALES

El objetivo de este boletín es concienciar a la población de Inca sobre la necesidad de mantener costumbres cívicas y sostenibles. En este folleto encontraréis noticias de actualidad, consejos y recomendaciones sobre el medio ambiente relacionadas con el municipio.

CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE

Informes de les campanyes de control de qualitat de l’aire realitzades amb la unitat mòbil del Govern de les Illes Balears

Més informació a la pàgina de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

MOBILIDAD SOSTENIBLE

La mobilitat sostenible consisteix a maximitzar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic en detriment dels desplaçaments en transport privat. Des de l’Ajuntament d’Inca us volem animar a anar a peu o amb bicicleta en trajectes curts. Amb l’ajut de tots aconseguirem estalviar energia i reduir les emissions de gasos contaminants.

PARQUE DEL SERRAL DE LAS MONJAS

El Parc des Serral de les Monges és una zona verda urbana, amb una extensió de gairebé 74.000 m2.

Amb aquest espai es pretén conservar i restaurar espècies i comunitats biològiques autòctones, recuperar zones degradades, conservar i restaurar elements arquitectònics històrics, així com disposar d’una zona d’oci i d’agricultura ecològica per als ciutadans, de sortida per als escolars i de difusió d’informació ambiental.

Per tot això, en aquest moment el Parc disposa de diferents espais, entre els quals es troben:

 • Zona d’oci amb torradores i taules.
 • Galliner de conservació de raça autòctona.
 • Zona d’horts ecològics urbans per a grups, associacions o particulars d’Inca.
 • Hivernacle de plantes autòctones.
 • Zona de plantes aromàtiques pròpies de la flora balear.
 • Espai d’horta on hi ha hortalisses i arbres fruiters.
 • Zona canina perquè els cans puguin estar amollats.
 • Reforestació i repoblació de zones degradades.
 • Diversitat d’espècies vegetals al seu jardí forestal i zona per a l’albirament d’aus.
 • Centre de recepció-aula de natura.

El Parc disposa de tres entrades: pel carrer de les Marjades, pel carrer dels Molins i pel carrer de les Monges (davant el portal del monestir de Sant Bartomeu). Només s’hi pot accedir caminant, i els únics vehicles autoritzats són els dels serveis municipals. El Parc disposa de taules, bancs i torradores. Al Parc no es disposa de llenya per oferir als usuaris. Dins el Parc hi ha banys públics adaptats a persones amb mobilitat reduïda oberts durant l’horari d’obertura del Parc. És obligatori separar els residus de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig, i dipositar-los als seus contenidors específics. Hi està permesa l’entrada dels cans, sempre que es duguin fermats tal com estableixen les ordenances municipals. Així i tot, dins el Parc trobam el parc caní, que és una zona acotada a on es poden tenir amollats. L’horari del Parc és de dilluns a diumenge de 10 a 17 hores a l’hivern i de 10 a 20 hores a l’estiu.

El període per poder fer foc és el comprès entre el 16 d’octubre i el 30 d’abril. Cal que entre tots conservem aquest espai, del qual podem gaudir. Per això hem de col·laborar deixant el Parc millor del que l’hem trobat.

Finalitzat el procés d’adjudicació de les parcel·les d’horts urbans. Es poden presentar noves sol·licituds, les quals formaran una llista d’espera segons l’ordre d’entrada al registre. Quan per qualsevol causa es produeixi una baixa s’adjudicarà la parcel·la per ordre d’aquesta llista d’espera.

Si hi estau interessats, heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament d’Inca i registrar la sol·licitud corresponent amb les vostres dades, juntament amb el vostre document d’identitat.

Les parcel·les s’adjudicaran segons ordre d’entrada al registre. Així mateix, les sol·licituds que restin fora de les adjudicacions formaran part d’una llista d’espera i podran accedir a una de les parcel·les en cas de baixa d’algun dels adjudicataris.

Requisits:

 • Ser veí o veïna d’Inca amb una antiguitat mínima de 2 anys.
 • No conviure en el mateix domicili amb algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.
 • No formar part de la mateixa unitat familiar d’algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.

Documentos:

NOTICIAS RELACIONADAS